Зміст статті

  1. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ (НАДАННЯ) ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 

5.1. Подача документів та встановлення пріоритету

Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу уповноважений представник виконавчого комітету перевіряє комплектність документів, поданих заявником, згідно з додатком 1 до Правил.

5.1.1. Для одержання дозволу заявник подає до виконкому селищної ради заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, з прив’язкою до місцевості;

- ескіз рекламного засобу з його конструктивним рішенням;

- копія документа про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця, зареєстрованого відповідно до діючого законодавства.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

5.1.2. За наявності документів, передбачених пунктом 5.1.1. цих Правил, в той же день заява реєструєтеся в журналі вхідної кореспонденції по виконкому Комсомольської селищної ради та передається для роботи уповноваженому представнику виконавчого комітету. Уповноважений представник виконкому протягом 3-х днів з дати надходження заяви реєструє її в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі-журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2.

Уповноважений представник виконавчого комітету протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви в журналі реєстрації перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначеного у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця виконавчий комітет приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановлення пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету  заявнику видається для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 3 та визначаються заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету виконавчий комітет протягом 3-х днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

5.1.3. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття виконавчим комітетом Комсомольської селищної ради відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений за рішенням виконавчого комітету Комсомольської селищної ради не більш як на три місяці у разі:

  • продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
  • письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

5.1.4. Дата і номер рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

5.1.5. Протягом строку, зазначеного у пункті 5.1.3. цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх до виконкому Комсомольської селищної ради разом із супровідним листом.

5.1.6. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 5.1.3. цих Правил, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 5.1.5. цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику.