Зміст статті

Розділ ІІ. Об’єкт та ставки єдиного податку

(ст. 293 ПКУ)

2.1. Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата).

2.2. Фіксовані ставки єдиного податку (Додаток 2) встановлюються селищною радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах  до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Ставка єдиного податку встановлюється Податковим Кодексом України для платників єдиного податку першої - третьої групи в разі:

1) перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291  Податкового Кодексу України із змінами;

2) провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Главі 1.  розділу XIV Податкового Кодексу України із змінами;

4) від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) від провадження діяльності платниками першої або другої групи, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу  України із змінами;

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений  статтею 293 Податкового Кодексу України із змінами для відповідної групи таких платників єдиного податку.