Зміст статті

5.1. Подача документів та встановлення пріоритету

Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу уповноважений представник виконавчого комітету перевіряє комплектність документів, поданих заявником, згідно додатку № 1

5.1.1. Для одержання дозволу заявник подає до виконкому:

а) заяву за формою згідно з додатком 1;

б) фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, з прив’язкою до місцевості;

в) ескіз рекламного засобу з його конструктивним рішенням;

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

5.1.2. За наявності документів, які  передбачені цими Правилами, відомості про заяву у той же день вносяться уповноваженим представником виконавчого комітету до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

Уповноважений представник виконавчого комітету протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 2.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу виконавчий комітет надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.