Зміст статті

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Комсомольської селищної ради  «Про затвердження ставок податку на землю по Комсомольській селищній раді» підготовлено відповідно  до вимог Закону України від 04.11.2011 року №4014,  статей 7, 8, 10, 12, 269-289, пункту 5 прикінцевих положень Податкового кодексу України, керуючись пунктом 35 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом врегулювання господарських відносин.

Селищна рада повинна обов’язково визначити такі елементи: платника податку, об’єкт оподаткування, базу оподаткування, ставку податку, порядок обчислення податку, податковий період. Цілі державного регулювання:

- впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового Кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програм соціально – економічного розвитку.

  1. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Альтернативних способів досягнення встановлених цілей не має: регуляторний акт розроблено на виконання Податкового Кодексу України,

  1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи.

Розробка та запровадження нормативно – правового акту, орієнтованого на реалізацію Податкового Кодексу України.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Після прийняття зазначеного рішення акти законодавства Комсомольської селищної ради з питання оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Дія акту поширюється на територію Комсомольської селищної ради  Зміївського району Харківської області

Акт доводиться до відома суб’єктів господарювання шляхом опублікування в  засобах масової інформації  та шляхом розміщення  на інформаційному стенді біля приміщення селищної ради.