Зміст статті

-  для земель загального користування – 0,3% від їх нормативної грошової оцінки;

- для інших – 2% від їх нормативної грошової оцінки  при наявності державної реєстрації земельної ділянки та 3% від нормативної грошової оцінки земель у разі відсутності державної реєстрації земельної ділянки (у разі відсутності витягу з технічної документації  з нормативної грошової оцінки земель розрахунок проводиться відповідно до базової вартості одного квадратного метра земель смт Слобожанське, селища Донець та селища Благодатне з урахуванням коефіцієнтів індексації).

  1. Встановити ставку земельного податку на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) – 3% від їх нормативної грошової оцінки, а для інших – 1% від їх нормативної грошової оцінки

VІ. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

  1. Встановити ставку податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів і нормативну грошову оцінку яких не проведено:

- для садівництва та сільськогосподарських угідь - в розмірі 0,3% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

- для земельних ділянок віднесених до земель залізничного транспорту ( крім земельних ділянок на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди які оподатковуються на загальних підставах)  - в розмірі 0,25% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

- для інших - в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

VІІ. Пільги щодо сплати земельного податку

  1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Від сплати податку звільняються:

1.1. інваліди першої і другої групи;

1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

1.3. пенсіонери (за віком);

1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;

1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

  1. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб розділом VІІ цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

  1. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

2. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

1.Від сплати податку звільняються:

1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.