Зміст статті

АНКЕТА  
кандидата на включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу Слобожанський селищний Палац культури

Прізвище, ім’я, по батькові
Громадянство
Число, місяць і рік народження
Місце народження
Документ, що посвідчує особу:
серія, номер, ким виданий, дата видачі;
місце проживання
Освіта
Навчальний заклад, рік закінчення
Напрям підготовки
(спеціальність)
Кваліфікація
Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)
Нагороди, почесні звання (за наявності)
Трудова діяльність (період трудової діяльності, займана посада, найменування підприємства (установи, організації))
Громадська робота (у тому числі на виборних посадах)
Відомості про наявність чи відсутність:
судимості;
адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
рішення суду щодо визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною

За достовірність даних відповідає кандидат на включення до складу конкурсної комісії

 підпис кандидата на включення 1

Завантажити анкету