Зміст статті

  1. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЦЬОГО ПОРЯДКУ (ПРАВИЛ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

11.1. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування(монтажу), експлуатації та демонтажу рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації спеціальних конструкцій.

11.2. Контроль за додержанням цих Правил здійснюють, виконавчий комітет Комсомольської селищної  ради та комунальні підприємства Комсомольської селищної ради.

11.3. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами виконавчий комітет селищної ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги виконавчий комітет подає інформацію до Інспекції з питань захисту прав споживачів у Харківській у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

11.4 Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

11.5. Відповідальність за порушення Закону України «Про рекламу», в тому числі недотримання вимог до змісту та достовірності реклами, несуть особи, зазначені в частині третій статті 27 зазначеного Закону.

11.6. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен протягом 7-ми днів здійснити демонтаж спеціальної конструкції у наступних випадках:

а) закінчення дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

б) якщо дію дозволу на розміщення зовнішньої реклами достроково припинено  відповідно до п. 9.5. розділу 9 цих Правил;

в) якщо розповсюджувачем зовнішньої реклами неподана або несвоєчасно подана до виконавчого комітету селищної ради заява про продовження його дії;

11.7. У разі нездійснення розповсюджувачем зовнішньої реклами демонтажу рекламного засобу згідно з п.11.6 цих Правил або при необхідності негайного вирішення питання демонтажу рекламного засобу (через загрозу життю або здоров’ю людей чи інші обставини), а також у випадку відсутності дозволу на розміщення зовнішньої реклами та неможливості встановлення розповсюджувача зовнішньої реклами, демонтаж можуть здійснювати комунальні підприємства Комсомольської селищної ради.

11.8. Повернення демонтованого рекламного засобу здійснюється після сплати розповсюджувачем зовнішньої реклами витрат комунальному підприємству за демонтаж та його зберігання.