Зміст статті

  1. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМ 

10.1. Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування рекламних засобів, встановлюється Методикою розрахунку плати за тимчасове користування місцем розташування спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами, затвердженої рішення сесії ___ Комсомольської селищної ради  VII скликання від __________року №____-VII у Додатку 2, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом(особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

Плата за розміщення зовнішньої реклами нараховується та надходить- 100%  та спрямовуються на цілі благоустрою населених пунктів Комсомольської селищної ради, а саме на фінансування пов’язане з благоустроєм територій населених пунктів селищної ради, робіт і цільових програм, закупівлю відповідного обладнання, матеріалів та розподіляються селищним головою.

10.2. Плата за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій (окрім вивісок) здійснюється на підставі відповідних договорів на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, які укладаються між Комсомольською селищною радою та розповсюджувачами зовнішньої реклами.

10.3. За тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування вивісок, плата не стягується.

10.4. Виконавчий комітет Комсомольської селищної ради може розглядати пропозиції, які надійшли у письмовій форм, та приймати відповідне рішення щодо встановлення переліку окремих місць, які перебувають у комунальній власності, та надаються у користування для розташування спеціальних конструкцій за підвищеними тарифами.

10.5. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

10.6. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності, на термін розміщення соціальної реклами та інформації, яка висвітлює загальнодержавні події, програми, заходи (державні та місцеві свята, акції, розміщення інформації щодо здорового способу життя, охорони здоров’я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту, безпеки населення тощо), та не має на меті отримання прибутку з розповсюджувача зовнішньої реклами не справляється.

При розміщенні соціальної реклами розповсюджувач зовнішньої реклами надає заяву на отримання погодження на розміщення соціальної реклами до уповноваженої особи виконавчого комітету Комсомольської селищної ради. У заяві визначається замовник соціальної реклами, запланований період її розміщення, місця розташування рекламних засобів з розміром їхніх поверхонь та додається макет зі змістом соціальної реклами.

Забезпечення фінансування розміщення (наклеювання) та виготовлення друкованої продукції з соціальною рекламою та інформацією соціального характеру, замовником на розміщення якої не є виконавчий комітет селищної ради, покладається на замовників такої соціальної реклами чи інформації.