Зміст статті


Додаток 1

до рішення___ сесії VII скликання

Комсомольської селищної ради

від «__»______ 2017 року №___

Правила
розміщення зовнішньої реклами на території

Комсомольської селищної ради в новій редакції

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами розроблені на підставі Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996р. №270/96-ВР (із змінами та доповненнями ), Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992р. №2657-XII, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003 р. №2067 (із змінами) з урахуванням Постанови Окружного адміністративного суду м. Києва №826/2002/16 від 22.06.2016р. та Ухвали Київського апеляційного адміністративного суду №826/2002/16 від 25.08.2016р., а також рекомендацій Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та іншими актами чинного законодавства, що регулюють питання розміщення зовнішньої реклами та інформації.

Правила регулюють відносини у галузі розміщення зовнішньої реклами між розповсюджувачами зовнішньої реклами, виконавчими органами Комсомольської селищної ради, спеціально уповноваженими територіальними органами у сфері захисту прав споживачів та спеціалізованими підприємствами з приводу отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладення договорів про надання в користування місць для розміщення спеціальних конструкцій, встановлення спеціальних конструкцій на місцях, наданих в користування, та контролю за дотриманням цих Правил, а також інші відносини з приводу зовнішньої реклами.

1.2. Правила встановлюють порядок здійснення діяльності з розміщення в населених пунктах Комсомольської селищної ради (смт. Слобожанське, сел. Донець, сел. Благодатне) зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних та інших чинників.

1.3. Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, а також фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами в населених пунктах Комсомольської селищної ради.