Зміст статті

8.1. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, виконавчий комітет у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва виконавчий комітет надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

  Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

  Плата за надання виконавчим комітетом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

8.2. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до виконавчого комітету із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:

-    документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

-    оригінал зареєстрованого дозволу;

 У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів  виконавчий комітет  вносить відповідні зміни у дозвіл.

 Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

8.3. У випадку передачі розповсюджувачами зовнішньої реклами спеціальних конструкцій іншим особам, останні не можуть розташовувати спеціальні конструкції без наявності належним чином оформленого дозволу.

8.4. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради у наступних випадках:

- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

- у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом 6-ти місяців;

- у разі порушення розповсюджувачем зовнішньої реклами законодавства України, яке регулює відносини у сфері реклами та благоустрою населених пунктів, цих Правил та інших нормативно-правових актів Комсомольської селищної ради та її виконавчого комітету, що приймаються для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах ради.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним. Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.