Зміст статті

7.1. Уповноважений представник виконавчого комітету протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає на розгляд виконавчого комітету ради пропозиції та проект відповідного рішення.

7.2. Виконавчий комітет протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

7.3. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

7.4. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

7.5. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).