Зміст статті

3.1. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами виконавчим комітетом Комсомольської селищної ради залучаються на громадських засадах представники об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

3.2. Виконавчий комітет Комсомольської селищної не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

3.3. До повноважень виконавчого комітету належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

- підготовка проекту рішення виконавчого комітету щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у розділі 6 цих Правил) чи про відмову у його наданні;

- видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради;

- інші повноваження відповідно до законодавства.