Зміст статті

 

Додаток 1

                                                        до рішення  ___ сесії VII скликання

                                                   Комсомольської селищної ради

         від «__»  ______ 2017 року №___       

 

 

Правила
розміщення зовнішньої реклами на території

Комсомольської селищної ради в новій редакції

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами  розроблені на підставі Закону України «Про рекламу» від 03.07.96 р. № 270/96-ВР (із змінами та доповненнями ), Закону України «Про інформацію», від 02.10.92 р. № 2657-XII, постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.03 р. № 2067 (зі змінами), Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та іншими актами чинного законодавства, що регулюють питання розміщення зовнішньої реклами та  інформації.

Правила регулюють відносини у галузі розміщення зовнішньої реклами між розповсюджувачами зовнішньої реклами, виконавчими органами Комсомольської селищної ради, спеціально уповноваженими територіальними органами у сфері захисту прав споживачів та спеціалізованими підприємствами з приводу отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладення договорів про надання в користування місць для розміщення спеціальних конструкцій, встановлення спеціальних конструкцій на місцях, наданих в користування, та контролю за дотриманням цих Правил, а також інші відносини з приводу зовнішньої реклами.

1.2. Правила встановлюють порядок здійснення діяльності з розміщення в населених пунктах Комсомольської селищної ради (смт. Слобожанське, сел. Донець, сел. Благодатне) зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних та інших чинників.

1.3. Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, а також фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами в населених пунктах Комсомольської селищної ради.