Зміст статті

4.3. Пільги з податку, передбачені пунктами 4.1 та 4.2 цього розділу, для фізичних осіб не застосовуються до:

 - об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пунктом  4.1 цього розділу;

 - об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

4.4. Від сплати податку, що сплачується на території Комсомольської селищної ради з об’єктів житлової нерухомості, звільняються в повному обсязі наступні категорії фізичних осіб:    - пенсіонери усіх категорій;

- інваліди I та II групи.

4.5. Від сплати податку, що сплачується на території Комсомольської селищної ради з об’єктів нежитлової нерухомості, звільняються в повному обсязі наступні категорії юридичних осіб: громадські об’єднання, благодійні організації, релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Комсомольська селищна рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає до Зміївського відділення Харківської ОДПІ Головного управління ДФС у Харківській області рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Розділ V. Ставка податку

(п.266.5 ПКУ)

5.1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а саме:

5.1.1.Ставку податку для об'єктів житлової нерухомості,  що перебувають у власності фізичних осіб  -  на рівні ­0,5% (нуль цілих п’ять десятих відсотка)  від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

5.1.2.Ставку податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб -  на рівні 1% (одного відсотку)  від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

5.1.3. Ставку податку для об'єктів нежитлової нерухомості, крім господарських (присадибних) будівель та гаражів (наземних й підземних), зазначених у п.5.1.4. цього Положення, що перебувають у власності фізичних осіб:

1) Для об’єктів нежитлової нерухомості, які розташовані в смт. Слобожанське (крім об’єктів нежитлової нерухомості, що розташовані по Балаклійському шосе):

а) якщо загальна площа об’єктів нежитлової нерухомості становить до 300кв.м. на рівні  - ­0,5% (нуль цілих п’ять десятих відсотка) від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) якщо загальна площа об’єктів нежитлової нерухомості  перевищує  300кв.м.:

- до 300кв.м. на рівні  - ­0,5% (нуль цілих п’ять десятих відсотка) від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

- від  300кв.м. та більше на рівні  - ­0,25 % (нуль цілих двадцять п’ять сотих відсотка) від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;