SEO

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Плану соціально-економічного розвитку Слобожанської селищної ради Зміївського району Харківської області на період до 2025 року

Текст плану

1.Замовник: стратегічної екологічної оцінки

Слобожанська селищна рада Зміївського району Харківської області

адреса: 63460, Харківська область, Чугуївський район, смт.Слобожанськен, вул.Миру, буд.7.

Тел. (05747)52266

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

сайт:  http://km-sov.gov.ua/

 1. Вид та основні цілі документа державного планування (далі – ДДП), його зв'язок з іншими документами державного планування:

Згідно з пунктами 3 та 7 частини першої статті 1 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" План соціально-економічного розвитку Слобожанської селищної ради Зміївського району Харківської області на період до 2025 року є документом державного планування (далі – План) місцевого рівня, який розроблений на основі аналізу розвитку Слобожанської селищної ради, а також громад Геніївської, Лиманської, Нижньобишкинської, Скрипаївської і Шелудьківської сільських рад Чугуївського району (колишнього Зміївського району) Харківської області (з урахуванням  громад, що увійшли до складу Слобожанської селищної ради після проведеної реформи місцевого самоврядування (децентралізації)) за попередні роки та визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, що будуть спрямовані на забезпечення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій.

Проект плану розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки» та затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 березня 2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади», Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки, Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки.

Стратегічні цілі Плану:

 • забезпечення економічного зростання Слобожанської територіальної громади та покращення рівня життя населення;
 • удосконалення інфраструктури Слобожанської територіальної громади;
 • розвиток соціальної сфери та підвищення соціальних стандартів на території Слобожанської територіальної громади;
 • підвищення якості управління Слобожанської територіальної громади.
 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

План охоплює основні види господарської діяльності: дорожня мережа і транспорт, енергетичноий сектор, системи електропостачання та освітлення, система водопостачання та водовідведення, освіта, культура, охорона здоров’я сільське господарство, житлово- комунальне господарство та навколишнн середовище .

Головними екологічними проблемами, що мають відношення до Плану є: захист атмосферного повітря; необхідність модернізації системи водопостачання та водовідведення, розвиток системи поводження з твердими побутовими та промисловими відходами, забезпечення збереження, відновлення та збалансованого використання природоохоронних територій та збільшення площі  територій та об’єктів природно-заповідного фонду .

Для кожної з визначених стратегічних та оперативних цілей Плану розробляється завдання, яке  передбачає реалізацію низки заходів  в тому числі розробки проєктів, серед яких можуть бути проєкти, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоровя населення

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Плану, зокрема для таких складових довкілля:

 • атмосферного повітря
 • лісових ресурсів та об’єктів природно-заповідного фонду
 • стану ґрунтів та земельних ресурсів
 • сфери поводження з відходами та наводяться рекомендації щодо покращення екологічного стану території.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Слобожанська громада є однією із найбільш забезпечених лісовими ресурсами місцевих громад у Харківській області. Близько 2000 га лісів, тобто майже третина лісового фонду Слобожанської ОТГ, віднесені до категорії природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення. У складі насаджень на території Слобожанської селищної ради виявлено понад 50 видів дерев і понад 30 видів чагарників, що є доволі високим показником як для невеликого селища.

Під час здійснення СЕО ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Плану, на території з природоохоронним статусом - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоровя населення:

У рамках проведення СЕО проекту Плану не передбачається оцінка транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

 1. Виправданні альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затвердженно

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Плану, що обумовлюється необхідністю виконання пріоритетних напрямів, основних завдань і заходів Плану, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

При впровадженні заходів Плану, порівняно із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованого Плану.

Водночас в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянуто наступну альтернативу: «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної оцінки

Для проведення СЕО буде використано: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація, водночас буде здійснено: збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників; проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту Плану з точки зору екологічної ситуації. Разом з тим, будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, коментування, тощо.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та помякшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання,зменшення та пом'якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов'язкових екологічних вимог стосовно:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природногосередовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

У результаті здійснення СЕО проекту Плану будуть сформовані заходи і рекомендації щодо запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків на довкілля, у тому числі здоров'я населення, які можуть виникнути під час реалізації Плану.

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від 10.08.2018р. та № 425 від 23.12.2018р.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Плану соціально-економічного розвитку Слобожанської селищної ради Зміївського району Харківської області на період до 2025 року подаються до:

Слобожанської селищної ради Зміївського району Харківської області.

Адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт.Слобожанське, вул. Миру, буд.7, 63460

Відповідальна особа: Попова Вікторія Вікторовна, тел. (05747) 52266

Контакті дані:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел.: (05747) 52266

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення цієї Заяви. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.