1

Що таке прийомна сім’я?

Прийомна сім’я – це сім’я або окрема особа, яка не перебуває в шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Особи, які створили прийомну сім’ю, отримують статус прийомних батьків, а діти – прийомних дітей.

Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей і діють в  їх інтересах без спеціальних на те повноважень.

Не можуть бути прийомними батьками:

Законодавством встановлено вичерпний перелік осіб, які не можуть бути прийомними батьками, а саме якщо хоча б одна особа з подружжя:

 • не пройшла курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки;
 • визнана в установленому порядку недієздатною або обмежено дієздатною;
 • позбавлена батьківських прав;
 • була усиновлювачем, опікуном, піклувальником, прийомним батьком (прийомною матір’ю), батьком-вихователем (матір’ю-вихователем) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з її вини;
 • за станом здоров’я не може виконувати обов’язків щодо виховання дітей;
 • перебуває на обліку або на лікуванні в психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • страждає від хвороб, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров’я;
 • засуджена, або має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

 Не можуть бути прийомними батьками також особи:

 • з якими на спільній житловій площі проживають члени сім’ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, які мають психотичні розлади, у яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства;
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку;
 • є іноземцями, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
 • є особами без громадянства.

Створення прийомної сім’ї:

Порядок створення прийомної сім’ї визначено Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Положенням про прийомну сім’ю» і складається з декількох етапів.

 • Перший етап – включення потенційних прийомних батьків у Банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (далі – Банк даних)
 • Другий етап – пошук дитини
 • Третій етап – отримання рішення про створення прийомної сім’ї

Кандидати в прийомні батьки повинні зібрати такий пакет документів:

 • заяву про створення прийомної сім’ї;
 • копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;
 • довідку про склад сім’ї ;
 • копію свідоцтва про шлюб;
 • довідку про стан здоров’я кандидатів у прийомні батьки та членів сім’ї, які проживають разом із ними (довідку про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, невролога, психіатра);
 • довідку про доходи потенційної прийомної сім’ї за останні шість місяців або довідку про подану декларацію про майновий;
 • довідку про проходження навчання кандидатів у прийомні;
 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із кандидатами у прийомні батьки на створення прийомної сім’ї.

 Про більш детальну інформацію Ви зможете дізнатися, звернувшись до служби у справах дітей Слобожанської селищної ради за адресою:

смт. Слобожанське, вул. Дружби, буд. 6, каб. 4, 5

 Тел. (05747) 5-22-88

 Можливо, саме Ваша сім’я стане для дитини центром тепла та злагоди, якого вона не зазнала від рідних батьків.