CNAP inform

Компенсація фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Компенсація за догляд призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки  та єособами з інвалідністю I групи:

 • дітьми з інвалідністю;
 • громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
 • невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
 • дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161
Надання даної  послуги регулюється Закон України "Про соціальні послуги" частиною 7 статті 13.

Фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності, виплачується компенсація за догляд.

Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Постановою КМУ від 23.09.2020 №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та установлені  щомісячні компенсаційні виплати.

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
 1. Заява про надання компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі;
 2. Декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою;
 3. Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі)
 4. Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою;
 5. Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
 6. Заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку
 7. Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою;
 8. Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою;
 9. Копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією
 10. Копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині)
 11. Довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду.

Компенсація не призначається фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду особам, якщо такі особи отримують соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду.

Призначення і виплата компенсації здійснюються структурним підрозділом із місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, документів у паперовій або електронній формі. Така особа може отримати тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає. Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця.

Мешканці Слобожанської територіальної громади дану послугу можуть отримати в старостинських округах звернувшись до спеціалістів відділу Центр надання адміністративних послуг та у відділі соціального захисту населення Слобожанської селищної ради.