koldogovor

Відповідно до пункту 9 статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 9 Закону України “Про колективні договори і угоди”, статті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 768) до делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення входить проведення повідомної реєстрації колективних договорів і угод відповідного рівня.

Згідно зі статтею 11 Кодексу законів про працю України, статтею 2 Закону України “Про колективні договори і угоди” колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Колективний договір повинен містити заходи, спрямовані на забезпечення повноцінної зайнятості, збереження робочих місць, гідної заробітної плати та недопущення її заборгованості, збереження здоров’я через безпечні умови праці, розширення соціальних гарантій та визначення конкретного механізму їх реалізації.

Сторони угоди (договору) подають реєструючому органу на повідомну реєстрацію примірник угоди (договору) разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Під час повідомної реєстрації реєструючий орган вносить відповідний запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них.

Реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

Текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами або за їх рішенням.

Примірник угоди (договору), поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни новою угодою (договором).

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради звертається до Вас з рекомендацією провести роботу щодо реєстрації на підприємствах, в установах та організаціях колективного договору, або внесення змін до діючих договорів з подальшою їх реєстрацією.

Колективні договори, зміни та доповнення до них необхідно надавати на повідомну реєстрацію до відділу соціального захисту населення Слобожанської селищної ради за адресою: вул. Лермонтова, 21, смт. Слобожанське (тел. 5-25-86).