Title

Перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень на посаді спеціаліста І категорії з дошкільної освіти Відділу освіти Слобожанської селищної ради.

 1. Управління та керівництво закладом дошкільної освіти (стаття 20 Закону України « Про дошкільну освіту»).
 2. Здобуття дошкільної освіти (стаття 9 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 3. Принципи дошкільної освіти (стаття 6 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 4. Дошкільна освіта. Базові етапи становлення особистості дитини (стаття 4 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 5. Державна політика у сфері дошкільної освіти (стаття 3 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 6. Органи управління системою дошкільної освіти та їх основні завдання (статті 17, 18 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 7. Заклад дошкільної освіти та його повноваження (стаття 11 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 8. Базовий компонент дошкільної освіти (стаття 22 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 9. Освітня програма закладів дошкільної освіти (стаття 23 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 10. Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти (стаття 25 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 11. Учасники освітнього процесу у сфері дошкільної освіти (стаття 27 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 12. Права дитини у сфері дошкільної освіти (стаття 28 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 13. Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти (стаття ЗО Закону України «Про дошкільну освіту»).
 14. Трудові відносини у системі дошкільної освіти (стаття 31 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 15. Атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти (стаття 32 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 16. Соціальний захист дітей дошкільного віку (стаття 33 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 17. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти (стаття 34 Закону України «Про дошкільну освіту»),
 18. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти (стаття 35 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 19. Фінансово-господарська діяльність закладів дошкільної освіти (стаття 37 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 20. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти (стаття 38 Закону України « Про дошкільну освіту»).

Перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень на посаді спеціаліста І категорії з загальної середньої освіти Відділу освіти Слобожанської селищної ради.

 1. Законодавство України про загальну середню освіту та його основні завдання ( ст.2 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 2. Система загальної середньої освіти ( ст.З Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 3. Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти ( ст.4 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 4. Мова освіти о закладах загальної середньої освіти ( ст.5 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 5. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти ( ст.9 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 6. Організація освітнього процессу ( ст. 10 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 7. Освітня программа ( ст. 11 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 8. Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти ( ст.12 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 9. Переведення учнів на наступний рік навчання в закладі освіти ( ст.13 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 10. Заохочення і відзначення учнів ( ст.16 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 11. Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація ( ст.17 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 12. Учасники освітнього процессу ( ст. 19 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 13. Робочий час та оплата праці педагогічних працівників ( ст.24 Закону України « Про повну загальну середню освіту»),
 14. Інклюзивне навчання ( ст.26 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 15. Заклад загальної середньої освіти ( ст.31 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 16. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти ( ст.35 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 17. Система управління закладом загальної середньої освіти ( ст.36 Закону України « Про повну загальну середню освіту»),
 18. Педагогічна рада ( ст.40 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 19. Система забезпечення якості повної загальної середньої освіти ( ст.42 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 20. Державні стандарти ( ст.44 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 21. Ліцензування освітньої діяльності ( ст.45 Закону України « Про повну загальну середню освіту»),
 22. Зовнішнє незалежне оцінювання ( ст.47 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 23. Атестація педагогічних працівників ( ст.48 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 24. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ( ст.51 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 25. Ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-технічне) забезпечення ( ст.52 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 26. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері загальної середньої ос-:ти ( ст.56 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).
 27. Фінансово-господарська діяльність закладів загальної середньої освіти ( ст.59 Закону України « Про повну загальну середню освіту»).

Перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень на посаді спеціаліста І категорії з позашкільної освіти, виховної роботи, фізичної культури та спорту Відділу освіти Слобожанської селищної ради.

 1. Позашкільна освіта ( ст. 4 Закону України « Про позашкільну освіту»).
 2. Структура позашкільної освіти ( ст. 5 Закону України « Про позашкільну освіту»).
 3. Здобуття позашкільної освіти ( ст. 6 Закону України « Про позашкільну освіту»).
 4. Основні завдання позашкільної освіти ( ст. 8 Закону України « Про позашкільну освіту»).
 5. Органи управління позашкільною освітою. Державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти ( ст. 10 Закону України « Про позашкільну освіту»),
 6. Заклад позашкільної освіти ( ст. 12 Закону України « Про позашкільну освіту»).
 7. Основні напрями позашкільної освіти ( ст. 15 Закону України « Про позашкільну освіту»),
 8. Освітня програма та планування діяльності закладу позашкільної освіти ( ст. 16 Закону України « Про позашкільну освіту»).
 9. Тривалість занять та режим роботи закладу позашкільної освіти ( ст. 17 Закону України « Про позашкільну освіту»).
 10. Форми організації позашкільної освіти ( ст. 18 Закону України « Про позашкільну освіту»).
 11. Права, обов'язки та соціальний захист вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти ( ст. 20 Закону України « Про позашкільну освіту»).
 12. Педагогічні працівники закладу позашкільної освіти ( ст. 21 Закону України « Про позашкільну освіту»).
 13. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу позашкільної освіти ( ст. 24 Закону України « Про позашкільну освіту»).
 14. Платні послуги у сфері позашкільної освіти ( ст. 28 Закону України « Про позашкільну освіту»).
 15. Засади державної політики у сфері фізичної культури і спорту ( ст. 4 Закону України « Про фізичну культуру і спорт»).
 16. Фізична культура у сфері освіти ( ст. 26 Закону України « Про фізичну культуру і спорт»).
 17. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту ( ст. 7 Закону України « Про фізичну культуру і спорт»).
 18. Дитячо-юнацькі спортивні школи ( ст. 10 Закону України « Про фізичну культуру і спорт»).
 19. Фізкультурно-оздоровчі заклади ( ст. 15 Закону України « Про фізичну культуру і спорт»).