Зміст статті

regakt

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ

проекту регуляторного акта - проект рішення Комсомольської селищної ради

«Про затвердження Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території Комсомольської селищної ради в межах населених пункті в новій редакції»

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно  до вимог Земельного кодексу України, змін внесених Податковим  кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

З метою оперативного вирішення питань щодо визначення та справляння орендної плати за земельні ділянки розроблене  Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території Комсомольської селищної ради в межах населених пунктів в новій редакції, право розпорядження якими має Комсомольська селищна рада (надалі - Положення). Вони розроблені з метою створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення та справляння орендної плати за земельні ділянки, орендодавцем яких згідно із земельним законодавством виступає Комсомольська селищна рада, створення сприятливих умов для раціонального використання земельних ділянок орендарями та збільшення надходжень   до селищного бюджету від орендної плати за земельні ділянки.  

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною ціллю розробки даного проекту рішення є приведення у відповідність  до вимог Земельного, Податкового та Цивільного кодексів України питань, щодо орендної плати при укладанні договорів оренди землі та збільшення надходжень від орендної плати за землю до бюджету Комсомольської селищної ради.

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених  цілей

В якості альтернативи до запропонованого регуляторного акту можна розглянути  інше вирішення даного питання, а саме: залишити його в незмінному стані, але це може призвести до заглиблення існуючої проблеми і в ніякому разі не сприятиме її вирішенню.

Прийняття рішення Комсомольської селищної ради «Про затвердження Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території Комсомольської селищної ради в межах населених пункті в новій редакції» забезпечить приведення його норм у відповідність вимог чинного законодавства та сприятиме збільшенню надходжень від орендної плати за землю до селищного бюджету.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

За допомогою зазначеного регуляторного акта врегулюється питання встановлення розміру орендної плати за землю, порядок внесення орендної плати за землю, створення умов для раціонального використання земельних ділянок орендарями, створення умов для індивідуального підходу до кожного орендаря окремо.

5. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

В результаті прийняття регуляторного акта очікується отримання таких позитивних факторів, як:

- створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення та

справляння орендної плати за земельні ділянки;

- створення сприятливих умов для раціонального використання земельних ділянок;

- забезпечення додаткових надходжень платежів за оренду землі до бюджету селищної ради.

6. Строк дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акта не обмежується. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення повторних та періодичних відстежень його результативності та з врахуванням змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта.

7. Показники результативності регуляторного акта:

1 .Кількість укладених  договорів оренди земельних ділянок;

2. Сума коштів, що надійшла до селищного  бюджету від  в оренди земельних ділянок.

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження  результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись шляхом аналізу інформації щодо надходжень орендної плати за користування земельними ділянками
Цільова група: мешканці та суб'єкти підприємницької діяльності

Відстеження   результативності   даного   регуляторного   акту   буде   проведене   після

набрання ним чинності, повторне відстеження результативності буде проведене через 2 роки після набрання чинності регуляторним актом.

Аналіз регуляторного впливу виконали :

Голова  постійної     комісії    мандатної з  питань  депутатської діяльності,   етики, законності і правопорядку  

                                                           _____________________ Кишинський В.М.

Голова постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг 

                                                           ___________________   Сілаєва В.А.

«21»   лютого  2017 року

Завантажити