Зміст статті

герб

РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

Комсомольської селищної ради

Про місцевий бюджет

Комсомольської селищної ради_
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

на _2020_ рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", _селищна рада

вирішила:


 1. Визначити на 2020 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 48174889,00  гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 22017300,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 26157589,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  48174889,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 22017300,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 26157589,00  гривень;

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі __-___ гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету - __-___ гривень та повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету - __-___ гривень;

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі _-____ гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету - __-___ гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету - _-__ гривень;

профіцит за ____-_______ фондом місцевого бюджету у сумі __-___ гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за _____-______ фондом місцевого бюджету у сумі __-___ гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі _100000,00__ гривень, що становить 0,454 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі _-_ гривень, що становить

 __-___ відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 33986798,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею _69_ Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік":

- екологічний податок ;

 1. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
 • оплата праці працівникам бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;

7. Головному розпоряднику коштів селищного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

7.1.Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

7.2.Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання  бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

7.3.Забеспечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін визначені бюджетним законодавством.

7.4.Забеспечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету) до погашення такої заборгованості.

7.5.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами.

8. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 2020 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком №5 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у першочерговому порядку розрахунки за електричну  та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку ,які споживаються бюджетними установами відповідно до укладених договорів за кожним видом енергоносія.

9. Установити,що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату ,включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород,  матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати ,затвердженого для бюджетних установ кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

 1. Додатки 1,2,4,5 до цього рішення (проект) є його невід'ємною частиною.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. (голова комісії Сілаєва В.А.)

   

  Комсомольський селищний голова

  (керівник органу місцевого самоврядування)

  ____________
  (підпис)

  ___Дмитро ДІХТЯР
  (ініціали, прізвище)