Зміст статті

Proekt rishen

 

___Комсомольська селищна_рада

(назва ради)

___ХХХІІ__сесія_VІІ_ скликання

Рішення (ПРОЕКТ)

 

«___»__грудня 2017 року №____-VІІ

 

Про_селищний___бюджет

на _2018 рік


Комсомольська селищна
 рада ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік:

- доходи селищного бюджету у сумі 29926,6 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 15800,0 тис. грн. (без врахування субвенції), доходи спеціального фонду селищного бюджету 14126,6 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки селищного бюджету у сумі 29926,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 15800,0 тис. грн.(без врахування субвенції на утримання освіти та культури), видатки спеціального фонду селищного бюджету 14126,6 тис. гривень;

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2018 рік , у тому числі по загальному фонду 15800,0 тис. грн. та спеціальному фонду 14126,6 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
 1. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 50,0 тис. гривень.
 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
 • оплата праці працівників бюджетних установ ;
 • нарахування на заробітну плату ;
 • забеспечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.
 1. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 21546,2 тис. грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.
 1. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
 1. Установити, що розпорядники коштів місцевого бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань,встановлених кошторисами, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років,узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату,включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу ,лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах,одержувачі бюджетних коштів - у межах планів використання бюджетних коштів
 1. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2018 рік: до доходів належать надходження,визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.
 1. Установити,що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження,визначені ст.691 Бюджетного кодексу України .
 1. Надавати право селищному голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між селищним бюджетом та районним бюджетом.
 2. Додатки №1,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.(голова комісії Сілаєва В.А.)

 

Комсомольський селищний голова Діхтяр Д.М. 

Текст проекту рішення