Зміст статті

Бюджет

Gerb Ukr

УКРАЇНА

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Чугуївського району Харківської області

ХХІ сесія VІІІ скликання

 

РІШЕННЯ

від "23" грудня 2021 року №987-VІІІ

Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади

на 2022 рік

20552000000

(код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Слобожанська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету селищної територіальної громади у сумі 275 694 727,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 255 255 680,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 20 439 047,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 275 694 727,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 255 255 680,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету 20 439 047,00 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади у розмірі 500 000,00 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у розмірі 759 719,00 гривень, що становить 0,3 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 48 409 656,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 1. Установити, що у загальному фонді бюджету на 2022 рік:
 • до доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені у статтями 97 Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік»
 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік:
 • у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені у статтями 97 Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік»
 1. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету селищної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; соціальне забезпечення; поточні трансферти місцевим бюджетам; придбання медикаментів.

 1. Дозволити фінансовому управлінню Слобожанської селищної ради здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умовами погодження з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг відповідно до статті 16 Бюджетного Кодексу України.
 2. Головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:

9.1. Затвердити паспорти бюджетних програм  протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

9.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

9.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет селищної територіальної громади у спосіб та у термін, визначені  бюджетним законодавством.

9.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства . Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, природний газ та інші енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

9.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 1. Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачів бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів .
 2. Надати право голові Слобожанської селищної ради від імені Слобожанської селищної територіальної громади укладати договори про міжбюджетні трансферти між бюджетом територіальної громади та іншими бюджетами.
 3. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 1. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
 1. Відділу організаційно-інформаційної роботи Слобожанської селищної ради (начальник Кривеженко В.В.) забезпечити опублікування рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії Юношев В.О.).

 

Слобожанський селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

 

Завантажити >>