Sesija

від "17" червня 2021 року

Рішення сесії №393-VIII Про  затвердження  порядку денного ХIII сесії Слобожанської селищної ради VІIІ скликання

Відомість голосування до рішення сесії №393-VIII

Текст рішення сесії №393-VIII

Рішення сесії №394-VIII "Про внесення змін до рішення ІІІ сесії Слобожанської селищної ради VIІI скликання від 22 грудня 2020року №56-VIІI "Про селищний бюджет Слобожанської селищної ради на 2021рік"

Відомість голосування до рішення сесії №394-VIII

Текст рішення сесії №394-VIII

Супровідна записка до рішення XІІІ сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 17 червня 2021 р. №394-VIIІ «Про внесення змін до рішення ІІІ сесії VІII скликання Слобожанської селищної ради від 22 грудня 2020 року № 56 - VІII «Про селищний бюджет Слобожанської селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього. 

Додаток №1 До рішення ХІІІ сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 17  червня 2021 року №394 -VIII"Про внесення змін до рішення ІІІсесії VIIIскликання Слобожанської селищної ради  від 22.12.2020р №56-VIII"Про бюджет Слобожанської селищної ради на 2021р" 

Додаток №2 До рішення ХІІІ сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 17  червня 2021 року №394 -VIII"Про внесення змін до рішення ІІІсесії VIIIскликання Слобожанської селищної ради  від 22.12.2020р №56-VIII"Про бюджет Слобожанської селищної ради на 2021р"

Додаток №3 До рішення ХІІІ сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 17  червня 2021 року №394 -VIII"Про внесення змін до рішення ІІІсесії VIIIскликання Слобожанської селищної ради  від 22.12.2020р №56-VIII"Про бюджет Слобожанської селищної ради на 2021р" 

Додаток №4 До рішення ХІІІ сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 17  червня 2021 року №394 -VIII"Про внесення змін до рішення ІІІсесії VIIIскликання Слобожанської селищної ради  від 22.12.2020р №56-VIII"Про бюджет Слобожанської селищної ради на 2021р"

Додаток №5 До рішення ХІІІ сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 17  червня 2021 року №394 -VIII"Про внесення змін до рішення ІІІсесії VIIIскликання Слобожанської селищної ради  від 22.12.2020р №56-VIII"Про бюджет Слобожанської селищної ради на 2021р"

Додаток №6 До рішення ХІІІ сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 17 червня  2021 року №394-VIII"Про внесення змін до рішення ІІІсесії VIII скликання Слобожанської селищної ради  від 22.12.2020р   №56-VIII"Про бюджет Слобожанської селищної ради на 2021р" 

Рішення сесії №395-VIII Про внесення змін до Заходів на 2021 рік до Програми культурно – мистецьких заходів Слобожанської селищної ради на 2021 -2025 роки 

Відомість голосування до рішення сесії №395-VIII

Текст рішення сесії №395-VIII

Рішення сесії №396-VIII Про внесення змін до  Заходів на 2021 рік до Програми соціального захисту населення Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки

Відомість голосування до рішення сесії №396-VIII

Текст рішення сесії №396-VIII

Рішення сесії №397-VIII Про внесення змін до Заходів на 2021 рік до Слобожанської селищної програми «Шкільний автобус» на 2021-2025 pоки

Відомість голосування до рішення сесії №397-VIII

Текст рішення сесії №397-VIII

Рішення сесії №398-VIII Про внесення змін та доповнень до  Заходів на 2021 рік до Програми розвитку охорони здоров’я на території  Слобожанської селищної ради на 2021 – 2025 роки

Відомість голосування до рішення сесії №398-VIII

Текст рішення сесії №398-VIII

Рішення сесії №399-VIII Про підтвердження членства у Всеукраїнській асоціації громад

Відомість голосування до рішення сесії №399-VIII

Текст рішення сесії №399-VIII

Рішення сесії №400-VIII Про затвердження Положення про сектор внутрішнього аудиту Слобожанської селищної ради в новій редакцій

Відомість голосування до рішення сесії №400-VIII

Текст рішення сесії №400-VIII

Положення про сектор внутрішнього аудиту Слобожанської селищної ради 

Рішення сесії №401-VIII Про утворення структурних підрозділів (відділень) в Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області

Відомість голосування до рішення сесії №401-VIII

Текст рішення сесії №401-VIII

ПОЛОЖЕННЯ 1 про відділення соціальної допомоги вдома Комунальної установи  «Центр надання соціальних послуг» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області 

ПОЛОЖЕННЯ 2 про відділення надання соціальних послуг сім’ям Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області

Рішення сесії №402-VIII Про затвердження штатного розпису комунального підприємства «Комунальник» з 01 червня 2021 року

Відомість голосування до рішення сесії №402-VIII

Текст рішення сесії №402-VIII

Рішення сесії №403-VIII Про затвердження штатного розпису комунального підприємства «Комунальник» з 01 липня 2021 року

Відомість голосування до рішення сесії №403-VIII

Текст рішення сесії №403-VIII

Рішення сесії №404-VIII Про затвердження штатного розпису комунального підприємства «Донець» з 01червня 2021 року

Відомість голосування до рішення сесії №404-VIII

Текст рішення сесії №404-VIII

Рішення сесії №405-VIII Про затвердження штатного розпису комунального підприємства «Донець» з 01липня 2021 року

Відомість голосування до рішення сесії №405-VIII

Текст рішення сесії №405-VIII

Рішення сесії №406-VIII Про погодження штатного розпису та штатної чисельності Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області

Відомість голосування до рішення сесії №406-VIII

Текст рішення сесії №406-VIII

Рішення сесії №407-VIII Про передачу нежитлових приміщень будівлі комунальної власності територіальної громади Слобожанської селищної ради в тимчасове користування для розміщення Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області

Відомість голосування до рішення сесії №407-VIII

Текст рішення сесії №407-VIII

Рішення сесії №408-VIII Про передачу нежитлових приміщень будівлі комунальної власності територіальної громади Слобожанської селищної ради в тимчасове користування для розміщення Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області

Відомість голосування до рішення сесії №408-VIII

Текст рішення сесії №408-VIII

Рішення сесії №409-VIII Про передачу нежитлових приміщень будівлі комунальної власності територіальної громади Слобожанської селищної ради в тимчасове користування для розміщення відділу Слобожанської селищної ради

Відомість голосування до рішення сесії №409-VIII

Текст рішення сесії №409-VIII

Рішення сесії №410-VIII Про передачу  комунального майна на баланс КП «Центр надання соціальних послуг»

Відомість голосування до рішення сесії №410-VIII

Текст рішення сесії №410-VIII

Рішення сесії №411-VIII Про передачу  запасів на баланс КП «Комунальник»

Відомість голосування до рішення сесії №411-VIII

Текст рішення сесії №411-VIII

Рішення сесії №412-VIII Про внесення змін та доповнень до Програми енергозбереження та благоустрою населених пунктів  Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням ІІI сесії Слобожанської селищної ради VІІІ скликання від 20 грудня  2020 року 

№68-VІІІ

Відомість голосування до рішення сесії №412-VIII

Текст рішення сесії №412-VIII

Рішення сесії №413-VIII Про внесення змін до рішення V сесії Слобожанської селищної ради VIІІ скликання «Про затвердження Положення про уповноважених осіб Слобожанської селищної ради та визначення уповноважених осіб Слобожанської селищної ради» від 21 січня 2021 року № 167-VIІІ

Відомість голосування до рішення сесії №413-VIII

Текст рішення сесії №413-VIII

Рішення сесії №414-VIII Про внесення змін та доповнень до рішення Слобожанської селищної ради Зміївського району Харківської області ІІ сесії VІІІ скликання №29- VІІІ від 10 грудня 2020 року «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Слобожанської селищної ради на 2021 рік»

Відомість голосування до рішення сесії №414-VIII

Текст рішення сесії №414-VIII

Рішення сесії №415-VIII Про затвердження  Акту приймання-передачі майна (основних та малоцінних необоротних активів), що передається  з комунальної  власності Зміївської територіальної громади у комунальну власність  Слобожанської селищної ради .

Відомість голосування до рішення сесії №415-VIII

Текст рішення сесії №415-VIII

Рішення сесії №416-VIII Про затвердження Звіту з незалежної оцінки майна комунальної власності територіальної громади Слобожанської селищної ради для переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку (залишкова балансова вартість об’єкта дорівнює нулю) 

Відомість голосування до рішення сесії №416-VIII

Текст рішення сесії №416-VIII

Рішення сесії №417-VIII Про затвердження Звіту з незалежної оцінки окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади Слобожанської селищної ради, яке планується надати в оренду 

Відомість голосування до рішення сесії №417-VIII

Текст рішення сесії №417-VIII

Рішення сесії №418-VIII Про затвердження Переліку сільських автомобільних доріг розташованих в населених пунктах Слобожанської територіальної громади

Відомість голосування до рішення сесії №418-VIII

Текст рішення сесії №418-VIII

Додаток до рішення  XIII сесії Слобожанської селищної ради VIII скликання   від  17 червня 2021 року № 418-VIII 

Рішення сесії №419-VIII Про встановлення місцевих податків та зборів на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області

Відомість голосування до рішення сесії №419-VIII

Текст рішення сесії №419-VIII

Додаток 1 до  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області» 

Додаток 2 до  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області» 

Додаток 3 до  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області» 

Додаток 4 до  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області» 

Додаток 5 до  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області» 

Додаток 6 до  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області»

Рішення сесії №420-VIII «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки невитребуваної частки (паю) реформованого  КСП «Геніївське» ФГ Штефана Віталія Олексійовича

Відомість голосування до рішення сесії №420-VIII

Текст рішення сесії №420-VIII

Рішення сесії №421-VIII «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки невитребуваних часток (паїв) реформованого  КСП «Шебелинське» ФГ Строгого Олександра Федоровича

Відомість голосування до рішення сесії №421-VIII

Текст рішення сесії №421-VIII

Рішення сесії №422-VIII «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки невитребуваних часток (паїв) реформованого  КСП «ім.Гагаріна» ФГ Строгого Олександра Федоровича

Відомість голосування до рішення сесії №422-VIII

Текст рішення сесії №422-VIII

Рішення сесії №423-VIII «Про відмову у надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки невитребуваних часток (паїв) реформованого  КСП «Геніївське» ФГ Строгого Олександра Федоровича

Відомість голосування до рішення сесії №423-VIII

Текст рішення сесії №423-VIII

Рішення сесії №424-VIII «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки невитребуваних часток (паїв) реформованого  КСП «Геніївське» ФГ Строгого Олександра Федоровича

Відомість голосування до рішення сесії №424-VIII

Текст рішення сесії №424-VIII

Рішення сесії №425-VIII «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки невитребуваних часток (паїв) реформованого  КСП «Скрипаївське» ФГ «Лисак Т.М.»

Відомість голосування до рішення сесії №425-VIII

Текст рішення сесії №425-VIII

Рішення сесії №426-VIII Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського  призначення гр. Сірик Н.М.

Відомість голосування до рішення сесії №426-VIII

Текст рішення сесії №426-VIII

Рішення сесії №427-VIII Про відмові у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної для ведення особистого селянського господарства гр.********.

Відомість голосування до рішення сесії №427-VIII

Текст рішення сесії №427-VIII

Рішення сесії №428-VIII Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. *******.

Відомість голосування до рішення сесії №428-VIII

Текст рішення сесії №428-VIII

Рішення сесії №429-VIII Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. ********

Відомість голосування до рішення сесії №429-VIII

Текст рішення сесії №429-VIII

Рішення сесії №430-VIII Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. *********В

Відомість голосування до рішення сесії №430-VIII

Текст рішення сесії №430-VIII

Рішення сесії №431-VIII Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки за кадастровим номером 6321782001:01:004:0091

Відомість голосування до рішення сесії №431-VIII

Текст рішення сесії №431-VIII

Рішення сесії №432-VIII Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. ***********В.

Відомість голосування до рішення сесії №432-VIII

Текст рішення сесії №432-VIII

Рішення сесії №433-VIII Про виділення в натурі (на місцевості) і передачу у власність земельної частки (паю) реформованого КСП «Скрипаївське»

Відомість голосування до рішення сесії №433-VIII

Текст рішення сесії №433-VIII

Рішення сесії №434-VIII Про виділення в натурі (на місцевості) і передачу у власність земельної частки (паю) реформованого КСП «Скрипаївське»

Відомість голосування до рішення сесії №434-VIII

Текст рішення сесії №434-VIII

Рішення сесії №435-VIII Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості)для іншого сільськогосподарського призначення гр..***

Відомість голосування до рішення сесії №435-VIII

Текст рішення сесії №435-VIII

Рішення сесії №436-VIII Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва

гр. ***.

Відомість голосування до рішення сесії №436-VIII

Текст рішення сесії №436-VIII

Рішення сесії №437-VIII Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. ****

Відомість голосування до рішення сесії №437-VIII

Текст рішення сесії №437-VIII

Рішення сесії №438-VIII Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. ****

Відомість голосування до рішення сесії №438-VIII

Текст рішення сесії №438-VIII

Рішення сесії №439-VIII Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр.******

Відомість голосування до рішення сесії №439-VIII

Текст рішення сесії №439-VIII

Рішення сесії №440-VIII Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. *.

Відомість голосування до рішення сесії №440-VIII

Текст рішення сесії №440-VIII

Рішення сесії №441-VIII Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр.***

Відомість голосування до рішення сесії №441-VIII

Текст рішення сесії №441-VIII

Рішення сесії №442-VIII Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. ***

Відомість голосування до рішення сесії №442-VIII

Текст рішення сесії №442-VIII

Рішення сесії №443-VIII Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр***

Відомість голосування до рішення сесії №443-VIII

Текст рішення сесії №443-VIII

Рішення сесії №444-VIII Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр.****

Відомість голосування до рішення сесії №444-VIII

Текст рішення сесії №444-VIII

Рішення сесії №445-VIII Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр.***.

Відомість голосування до рішення сесії №445-VIII

Текст рішення сесії №445-VIII

Рішення сесії №446-VIII Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. ***.

Відомість голосування до рішення сесії №446-VIII

Текст рішення сесії №446-VIII

Рішення сесії №447-VIII Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр.***

Відомість голосування до рішення сесії №447-VIII

Текст рішення сесії №447-VIII

Рішення сесії №448-VIII Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр.***

Відомість голосування до рішення сесії №448-VIII

Текст рішення сесії №448-VIII

Рішення сесії №449-VIII Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр.***

Відомість голосування до рішення сесії №449-VIII

Текст рішення сесії №449-VIII

Рішення сесії №450-VIII Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів гр.****

Відомість голосування до рішення сесії №450-VIII

Текст рішення сесії №450-VIII

Рішення сесії №451-VIII Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр..**

Відомість голосування до рішення сесії №451-VIII

Текст рішення сесії №451-VIII

Рішення сесії №452-VIII Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд гр. ***

Відомість голосування до рішення сесії №452-VIII

Текст рішення сесії №452-VIII

Рішення сесії №453-VIII Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд гр. ****

Відомість голосування до рішення сесії №453-VIII

Текст рішення сесії №453-VIII

Рішення сесії №454-VIII Про внесення змін до додатку рішення VI сесії Слобожанської селищної ради VІІІ скликання від 11 лютого 2021 року № 226-VІІІ «Про затвердження обсягів фінансування та заходів Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки»

Відомість голосування до рішення сесії №454-VIII

Текст рішення сесії №454-VIII

Рішення сесії №455-VIII Про надання згоди на прийняття та прийняти Комплекс будівель дитячого оздоровчого табору, технічну та правовстановлюючу документацію на нерухоме майно Комплексу будівель - дитячого оздоровчого табору, розташованого з адресою: Харківська область, Чугуївський (Зміївський) район, с. Дачне, вул. Курортна, буд.55  зі спільної власності територіальних  громад сіл, селищ, міст Чугуївського району  до комунальної власності  територіальної громади Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області

Відомість голосування до рішення сесії №455-VIII

Текст рішення сесії №455-VIII

Рішення сесії №456-VIII Про схвалення     проєкту       додаткового договору    №1     до   договору   №4    від 24 лютого    2021 року     про    співробітництво територіальних   громад  у  формі  реалізації спільного  проєкту «СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ-ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ»

Відомість голосування до рішення сесії №456-VIII

Текст рішення сесії №456-VIII