vikonvlada

  1. Про надання  згоди  на  реєстрацію  місця  проживання гр. ***
  2. Про взяття на квартирний облік.
  3. Про накладення адміністративного стягнення на гр. ***
  4. Про накладення адміністративного стягнення на гр. ***
  5. Про накладення адміністративного стягнення на гр. ***