герб

До уваги жителiв Слобожанської селищної ради!

Слобожанська селищна рада з 13 по 15 червня 2022 року здiйснює облiк сiмей у яких виховуються двоє неповнолiтнiх дiтей вiком до 18 рокiв, та вiдповiдають наступним вимогам:
 • на даний час дiти разом з батьками (одним з батькiв) фактично проживають на територiї Слобожанської громади;
 • дiти та батьки не зареєстрованi, як внутрiшньо перемiщенi особи на територiї iнших громад.
Для взяття на облiк один з батькiв повинен звернутися iз заявою та надати наступнi документи:
 • оригiнали свiдоцтв про народження дiтей (для дiтей вiком вiд 14 рокiв додатково надається паспорт при наявностi);
 • оригiнал паспорту одного з батькiв;
 • жителi громади надають також довiдку про склад сiм'i;
 • внутрiшньо перемiщенi особи надають оригiнали довiдок про взяття на облiк внутрiшньо перемiщених осiб на кожного члена сiм'i.
Заяву с документами подавати:
 • зареєстрованим жителям смт. Слобожанське, сел. Донець, сел. Благодатне до вiддiлу ЦНАП (знаходиться в примiщеннi колишнього ДНЗ №6),
 • ВПО цих населених пунктiв до Слобожанського центру надання соцiальних послуг (вул. Дружби, 6 );
 • жителi iнших населених пунктiв, як зареєстрованi, так i ВПО до своїх старостатiв.
ВАЖЛИВО:
 • не потрiбно звертатися, якщо дiти ( або хоча б одна з дiтей) за межами громади;
 • звертається один з батькiв;
 • заяви приймаються з 13 по 15 червня 2022 року з 9.00 год. до 16.00 год. ( перерва з 12.00 год. до 13.00 год.);
 • інформація потрібна для подальшого формування списків осіб/сімей на отримання різної форми соціальної допомоги.