pidtrimka fermeriv

Шановні мешканці територіальної громади !

            Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради доводить до відома громадян, у власності яких перебуває від п’яти корів і більше, ідентифікованих та зареєстрованих  відповідно  до законодавства, що на кожну наявну станом на 1 липня поточного року корову надається дотація в розмірі 5000 грн., але не більше 250000 грн. (далі дотація за утримання корів).

            Порядок використання коштів передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №106 «Про Порядок використання коштів передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 №612).

            Дотація за утримання корів надається одержувачам, які не отримували протягом поточного бюджетного періоду дотацію за приріст поголів’я корів, відповідно до вказаного Порядку.

            Приймає документи та нараховує дотацію за утримання корів структурний підрозділ Департаменту агропромислового комплексу Харківської обласної державної адміністрації.

            Для отримання дотації за утримання корів одержувачі подають:

- заявку із зазначенням кількості корів усіх напрямків продуктивності (станом на 1 липня поточного року) такі документи:

- довідку про відкриття рахунку, видану банком;

- копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік, а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, - копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;

- копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81  Закону України «Про фермерське господарство»), дійсну на дату подання заявки.

            Подаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів в електронній або паперовій формі.

            Граничний строк подання документів для отримання дотації за утримання корів  – 31 серпня. поточного року.