Ogoloshenja

Інформаційне   повідомлення Слобожанської  селищної ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які будуть залучені для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по смт. Слобожанське 05.02.2021 р.

№ п.п.

Назва об’єкту

Місце розташування земельної ділянки

Площа, га

S

1

Земельна ділянка за кадастровим номером 6321755600:01:002:0012 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

смт. Слобожанське

вул. Спортивна,13а

0,0317

До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності, які отримали ліцензію на виконання земле оціночних робіт відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та вимог земельного законодавства, а також документи які визначають юридичний статус претендента та містить інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо будуть виконувати земле оціночні роботи, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт.

Бажаючим взяти участь в конкурсі необхідно подати до виконкому Слобожанської  селищної ради заяву та конкурсну документацію в запечатаному конверті, а саме:

  • заява на участь у конкурсі;
  • копії документів, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб – платників податку, або копія сторінок паспорту для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
  • згоду на обробку персональних даних
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
  • копії ліцензій;
  • копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, який буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
  • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати селищна рада, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
  • довідку про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці претендентом.

Умови конкурсу:

  • Відповідність умовам конкурсу, запропонована учасником  конкурсу найнижча вартість та найменший термін виконання робіт.
  • Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує обов’язкове проведення державної експертизи землевпорядної документації звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

Конкурсна пропозиція суб’єкта оціночної діяльності подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,  калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також термін виконання робіт.

Конкурс відбудеться 10 березня 2021 р. о 10 годині за адресою: Харківська область Чугуївський  район смт. Слобожанське   вул.Миру, буд.7, каб. № 10,11.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів до виконкому Комсомольської селищної ради  не пізніше ніж 09 березня  2021р.(включно), за адресою: 63460 Харківська область Чугуївський  район смт.Слобожанське  вул.Миру, буд.7, каб. №11.

З додатковою інформацією можна ознайомитися за адресою: Харківська область Чугуївський район смт. смт.Слобожанське  вул.Миру, буд.7, каб. №11. або за телефоном: (05747) 5 – 22 – 66

                                                                                        Конкурсна комісія