04.05.2023

Всеукраїнський  марафон освітніх практик «Практичні кейси: проведення уроків фізичної культури з використанням дистанційних технологій».

День 3. 

Майстерність учителя на уроці проявляється головним чином у вдалому володінні методикою навчання і виховання, творчому застосуванні новітніх досягнень педагогіки та передового педагогічного досвіду, раціональному керівництві пізнавально-практичної діяльності учнів, їхнім інтелектуальним розвитком.   Інноваційна діяльність учителя спрямована на перетворення існуючих форм і методів виховання, створення нових цілей і засобів її реалізації, тому вона є одним з видів продуктивної, творчої діяльності педагога.

Отже, можна зробити висновок, що етапно організована інноваційна система фізичного виховання з використанням нетрадиційних форм та методів фізичного виховання, та різних технологій забезпечує ефективне формування у школярів позитивної мотивації до здорового способу життя.  

Отримані знання вчителі фізкультури Слобожанської громади активно використовувати під час освітнього процесу, що дасть можливість залучити учнів до спорту.