16 березня 2021 року Слобожанський селищний голова Дмитро Діхтяр провів робочу зустріч з головами фермерських господарств, які ведуть свою діяльність на території Слобожанської селищної ради.

Беручи вступне слово, Дмитро Діхтяр висловив позицію щодо побудови алгоритму роботи Слобожанської селищної ради з суб’єктами господарювання у агропромисловому секторі.

Підчас зустрічі розглядалися наступні питання:

  1. Приведення діючих договорів оренди земель сільськогосподарського призначення, що розташовані за межами населених пунктів, до чинного законодавства, зокрема, в частині розміру орендної плати.

Під час інвентаризації діючих договорів оренди земель сільськогосподарського призначення, спеціалістами відділу з земельних та екологічних питань Слобожанської селищної ради було виявлено низку договорів, які не відповідають чинному законодавству в частині орендної плати.

З метою збільшення надходжень до селищного бюджету, дане питання  винесено на обговорення керівників фермерських господарств Слобожанської селищної ради.

Слобожанський селищний голова Дмитро Діхтяр запропонував встановити  орендну ставку не нижчу 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки

Головою ФГ «Берест» Олександром Полька та Головою ФГ «Солві» Віктором Сологубом було висловлено підтримку щодо пропозиції селищного голови та зазначено, що на сьогоднішній день, це середня ставка по району та області. 

Присутніми підтримано пропозицію виступаючих. 

Крім того, є позитивна судова практика, щодо внесення змін до діючих договорів оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

  1. Утримання лісосмуг.                                        

Начальник відділу з земельних та екологічних питань Слобожанської селищної ради Оксана Діденко нагадала присутнім, що відповідно до чинного законодавства України полезахисні лісові смуги відносяться до земель сільськогосподарського призначення, що мають статус несільськогосподарських угідь.

Постановою Кабінету Міністрів України № 650 від 22 липня 2020 року визначені правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, а також внесено зміни до типового договору оренди землі.

Тож, договір оренди земельної ділянки під полезахисною лісовою смугою містить умови щодо утримання та збереження таких смуг і забезпечення виконання ними функції агролісотехнічної меліорації.

Слобожанський селищний голова Дмитро Діхтяр звернувся до керівників фермерських господарств та наголосив, що наразі утримання і  збереження лісосмуг знаходиться під жорстким контролем органів виконавчої влади та, в свою чергу, і органів місцевого самоврядування. Статтею 65-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено адміністративну відповідальність за знищення або пошкодження полезахисних лісосмуг.

У зв’язку з цим, до планів робіт входять проведення рейдів та притягнення до відповідальності за незаконну вирубку насаджень лісових смуг.

  1. Щодо виготовлення агрохімічних паспортів земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Начальник відділу з земельних та екологічних питань Слобожанської селищної ради Оксана Діденко проінформувала присутніх про те, що агрохімічна  паспортизація  орних  земель   здійснюється через кожні 5 років, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень - через кожні 5-10 років і є обов'язковою для всіх землевласників та землекористувачів.

Відомості агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки
використовуються в процесі регулювання земельних відносин при:

  • передачі у власність або наданні в користування, в тому числі в оренду, земельної ділянки;
  • зміні власника земельної ділянки або землекористувача;
  • проведенні грошової оцінки земель;
  • визначенні розмірів плати за землю;
  • здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів.

Вказані законодавчі вимоги є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ для виконання та будуть застосовуватися Слобожанською селищною радою при розгляду земельних питань.

  1. Про вжиття заходів щодо недопущення нецільового використання земель сільськогосподарського призначення.

На території Слобожанської селищної ради непоодинокі випадки використання суб’єктами господарювання у агропромисловому секторі сільськогосподарських угідь не за цільовим призначенням, а саме: сінокоси та пасовища використовують як ріллю.

Слобожанський селищний голова Дмитро Діхтяр проінформував присутніх про те, що до повноважень органів місцевого самоврядування входить моніторинг цільового використання земель та наголосив, про необхідність приведення у правове поле діяльність фермерських господарств, у разі порушення ними цільового використання земель.

Для приведення землекористувачу  у законні рамки використання сінокосів та пасовищ в якості ріллі необхідно виготовити відповідну землевпорядну документацію.

Дмитро Діхтяр запевнив керівників фермерських господарств у всебічній підтримці, в межах законних повноважень,  стосовно вирішення зазначеного питання.

  1. Щодо покосу трави вздовж автомобільних доріг державного та місцевого значення.

До присутніх керівників фермерських господарств звернувся заступник Слобожанського селищного голови Микола Дубнюк, який висловив прохання провести обкошування та прибирання меж земельних ділянок, що знаходяться у користуванні господарств та межують з автомобільними дорогами державного та місцевого значення.

Голова ФГ «Берест» Олександр Полька підтримав виступаючого та акцентував увагу на важливості цих заходів, оскільки це надасть змогу підтримувати охайний вигляд території Слобожанської селищної ради та збільшить її привабливість.

По закінченню розгляду питань робочої зустрічі, Дмитро Діхтяр подякував присутнім за участь у заході та висловив сподівання на плідну співпрацю та взаємодопомогу за для благополуччя і розвитку Слобожанської територіальної громади.