Отримайте ваучер на навчання!

Питання підвищення конкурентоспроможності на ринку праці актуальне для багатьох людей. Адже знання, уміння й навички застарівають протягом життя. Особливо це стосується людей, яким більше 45 років. Їм важче, втративши роботу, знову працевлаштуватися, або зважитися на освоєння нової професії.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» зі змінами та ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» на підставі ваучера здійснюються перепідготовка за робітничою професією, підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю, підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти), спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями.

        Ваучер на навчання видається центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, не досягли пенсійного віку, мають професійно-технічну або вищу освіту, не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття, не отримували ваучер раніше та які відповідають певним критеріям, а саме:

 • особам  старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років;
 • особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), які не набули права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та мають вислугу не менше 10 років;
 • особам, які звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, які звернулися протягом трьох років з дня звільнення з військової служби після участі у проведенні АТО (ООС);
 • внутрішньо переміщеним особам за відсутності підходящої роботи;
 • особам з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;
 • особам, які у період дії воєнного стану в Україні отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії;
 • особам, стосовно яких згідно із Законом України“Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на момент ухвалення рішення про його видачу. У випадку, якщо вартість навчання в учбовому закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або працедавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

Бажаючим отримати ваучер необхідно зробити наступні кроки:

КРОК 1. Обрати спеціальність, форму і місце навчання.

КРОК 2. Зібрати необхідні документи.

КРОК 3. Звернутися до центру зайнятості із заявою та документами.

КРОК 4. Отримати повідомлення від центру зайнятості про прийняте щодо видачі ваучера рішення.

КРОК 5. Протягом 5 робочих днів з дня надходження повідомлення отримати ваучер у центрі зайнятості.

КРОК 6. Протягом 90 днів після видачі ваучера укласти договір про навчання з навчальним закладом та приступити до нього.

        Отримання ваучеру і проходження перепідготовки, спеціалізації або підвищення кваліфікації допоможуть у:

 • кар’єрному зростанні;
 • розширенню повноважень;
 • зміні місця роботи;
 • оволодінні новою справою;
 • задоволенні інтелектуального голоду;
 • оновленні знань;
 • започаткуванні власного бізнесу тощо.

За більш детальною інформацією звертайтеся за тел.: (05747)34932.