01

Згідно з планом роботи ЦПРПП Слобожанської селищної ради для спільноти вчителів трудового навчання проведено методичний воркшоп “Шляхи модернізації сучасних уроків трудового навчання в контексті Нової української школи. Дистанційний формат навчання – простір можливостей”.

Вчитель трудового навчання Слобожанського ліцею №1 Любов Гордієнко, підготувала виступ на тему: «Вдосконалення проєктно-технологічної діяльності вчителів предметів «Трудове навчання». Нормативно-методичне та навчально методичне викладання предмета « Технології. Трудове навчання» у 2022-2023 навчальному році.

Марина Рудская, вчитель трудового навчання Лиманського ліцею, поділилася досвідом з колегами не тему: «Презентація методичних рекомендацій щодо вибору проєктів і організація проєктно-дослідницької діяльності учнів 5-9-х,10-11-х класів закладів загальної середньої освіти відповідно до модульних освітніх програм Нової української школи».

Всі учасники спільноти долучилися до обговорення: «Проєктна діяльність на уроках трудового навчання», поділилися цікавими проєктами  своїх учнів за період дистанційного навчання.


Метод проєктів – це освітня технологія, яка спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку. Проєктну технологію автори наукових розвідок визначають як модель особистісно орієнтованого навчання. Це зумовлено тим, що в центрі проєктної технології, як певної системи завдань і методів взаємодії вчителя й учнів, знаходиться учень як рівноправний суб’єкт такої взаємодії.

Підбиття підсумків "Відкритий мікрофон" на тему: «Використання сучасних інформаційних технологій на уроках трудового навчання зокрема ……..» завершилось розповіддю з власного досвіду вчителів нашої громади.

02

03

04

05