osvita

Попри війну триває реформа освіти. Однією зі складових цієї реформи є перехід до 12-річної освіти.

Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти – неминучий процес на шляху реалізації нового освітнього законодавства.

Згідно з Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» вся система загальної середньої освіти має бути поділена на три рівні:

  • початкова школа – здобуття початкової освіти (1-4 класи);
  • гімназія – здобуття базової середньої освіти (5-9 класи);
  • ліцей – здобуття профільної середньої освіти (10-12 класи).

Згідно ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування», мережа закладів загальної середньої освіти формується з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства, а рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації та перепрофілювання закладів загальної середньої освіти приймає засновник відповідно до  ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Таким чином виникло законодавче підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що має сприяти підвищенню якості освіти та освітньої діяльності. Відповідно до пунктів 5-1, 5-2 та 5-3 розділу 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» органи місцевого самоврядування мають до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, з урахуванням вимог цього Закону до ліцеїв, щодо безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього простору, демографічних показників розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, спроможності територіальних громад, профілізації старшої профільної школи і необхідності охоплення на відповідній території усіх профілів навчання, визначених законодавством, з метою гарантування і забезпечення права кожного учня на вибір відповідного профілю навчання, а засновники ліцеїв до 1 вересня 2027 року привести установчі документи закладів освіти у відповідність із цим Законом, врахувавши строки набрання чинності окремими положеннями цього Закону, визначеними пунктом 1 цього розділу, забезпечити створення та оснащення ліцеїв необхідною матеріально-технічною базою, обладнанням, доступом до мережі Інтернет, відібрати на конкурсних засадах педагогічних працівників, провести конкурс відповідно до вимог законодавства на посаду керівника закладу освіти та вжити інших необхідних дій.

Станом на новий 2023/2024 навчальний рік в громаді функціонують 9 закладів освіти комунальної форми власності, з них:

  • 4 ліцеї – КЗ «Слобожанський ліцей №1», КЗ «Слобожанський ліцей № 2», КЗ «Лиманський ліцей» та КЗ «Шелудьківський ліцей»;
  • 3 заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – КЗ «Геніївська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Шебелинська ЗОШ І-ІІІ ст.» та КЗ «Скрипаївська ЗОШ І-ІІІ ст.»;
  • 2 заклади загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – КЗ «Геніївська ЗОШ І-ІІ ст.» та КЗ «Нижньобишкинська ЗОШ І-ІІ ст.».

Відповідно до чинного законодавства, з 1 вересня 2024 року на території Слобожанської ТГ планується реорганізація закладів загальної середньої освіти в гімназії зі структурним підрозділом «початкова школа» та ліцей зі структурними підрозділами «гімназія» та «початкова школа», тобто ліцей, який матиме тип, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти, базової середньої освіти та початкової освіти.