1

Незабаром пролетять канікули і педагогічні працівники повернуться до своєї роботи. Основними завданнями Центру професійного розвитку педагогічних працівників є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти, їх психологічна підтримка та консультування.

Першочергове завдання Центру - визначити перспективи розвитку центру як установи, що сприяє професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти, шляхом консультативної та інформаційної діяльності відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Провідна ідея центру – створити умови для розвитку творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.

Філософські засади успіху .

Розвиток — це самоствердження особистості.

Принципи діяльності: організація діяльності центру грунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту», зокрема:

 1. людиноцентризм;
 2. науковий характер освіти;
 3. академічна доброчесність та академічна свобода;
 4. гуманізм, демократизм, сприяння навчанню впродовж життя. 

2

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;

3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

- планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

- проведення супервізії;

- розроблення документів закладу освіти;

- особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

-впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

3

Шляхи реалізації:

1) консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;

2) теоретична, науково-методична підтримка педагогів в інноваційній роботі;

3) методична допомога педагогам в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистого розвитку;

4) нформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами);

5) розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи закладів освіти; надання методичної підтримки в апробації теоретичних положень та методичних рекомендацій;

4

6) координація діяльності при закладах освіти методичних об’єднань;

7) надання методичної допомоги педагогам в участі у конкурсах професійної майстерності;

8) вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам, педагогічним працівникам у період підготовки їх до атестації;

9) формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів довідкової методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної та іншої літератури;

5

10) проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи, інноваційної діяльності закладів та установ освіти і окремих педагогічних працівників.

Очікувані результати:

 1. підвищення рівня майстерності педагогічних працівників, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності;
 2. поліпшення якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти в цілому;
 3. створення інформаційного простору в районі, який забезпечить активну інтеграцію інноваційних технологій в освітній процес;
 4. оновлення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуального потенціалу педагогічних працівників, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи.

6

Нормативно-правове забезпечення:

Стратегія розвитку установи розроблена відповідно до таких документів:

 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про повну загальну середню освіту»;
 • Закон України «Про дошкільну освіту»;
 • Концепція Нової Української школи;
 • Концепція розвитку інклюзивної освіти;
 • Конвенція ООН про права людини.

Партнери установи:

 • Міністерство освіти і науки України;
 • Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;
 • Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»;
 • Харківське обласне управління з фізичного виховання та спорту Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;
 • Слобожанська селищна рада;
 • Слобожанський відділ освіти;
 • заклади та установи освіти Слобожанської ОТГ;
 • громада Слобожанської ОТГ .

Для результативності роботи Центру просимо педагогів Слобожанської селищної ради надати відповіді на запитання анкети:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetH5IWkYolfOzmztptF7FYbpxJ-w9EwJ41t5fveZ1MDMbsrw/viewform?usp=sf_link

Для замовлення консультацій:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep143h_mB-FI_IWx6HX7_wtHcylbiI0qoKWEg1EWRRj1b9rA/viewform?usp=sf_link