Title

Питання на перевірку знання Конституції України ( 254к/96-ВР )

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2) .
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14) .
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю '(стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
 13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117) .
 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119) .
 24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
 25. Система судів в Україні (стаття 125).
 26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
 29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150) .
 33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве само­врядування в Україні»

 1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
 2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3). Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
 3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
 4. Територіальні громади (стаття 6).
 5. Місцевий референдум (стаття 7).
 6. Загальні збори громадян (стаття 8)
 7. Місцеві ініціативи (стаття 9).
 8. Ради — представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 9. Виконавчі органи рад (стаття 11).
 10. 10. Сільський, селищний голова (стаття 12).
 11. Громадські слухання (стаття 13).
 12. Органи самоорганізації населення (стаття 14).
 13. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).
 14. Статут територіальної громади села, селища (стаття 19).”
 15. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місце­вого самоврядування (стаття 20).

Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в ор­ганах місцевого самоврядування»Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в ор­ганах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1, 2).
 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стат­тя 8).
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стат­тя 9).
 7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (статті 12).
 8. Декларування доходів (статті 13).
 9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 10. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самовряду­вання (статті 14, 15).
 11. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стат­тя 10).
 12. Кадровий резерв в органах місцевого самоврядування (стат­тя 16).
 13. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 15. Оплата праці посадової особи місцевого самоврядування (стат­тя 21).
 16. Щорічні та додаткові відпустки, соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
 17. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 48, 49).
 16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
 17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)».

Перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень на посаду головного спеціаліста Відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради.

 1. Делеговані повноваження відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму у сфері культури.
 2. Основні форми щодо збереження повноцінного функціонування закладів культури клубного типу, бібліотек.
 3. Якими законодавчими актами керується відділ культури, молодіжної політики, 'спорту та туризму?
 4. Соціальні гарантії викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (Закон України „Про культуру”, ст. 57 Закону України „Про освіту”. Закон України „Про позашкільну освіту”)
 5. Соціальні гарантії працівників музейних установ (Закон України „Про музеї і музейну справу”
 6. Соціальні гарантії працівників бібліотечних установ (Закон України „Про культуру”)
 7. Соціальні гарантії працівників у сфері культури.
 8. Порядок розробки програм, для якісної роботи відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму.
 9. Шляхи створення інноваційних закладів культури відповідно до запитів населення (молодіжні центри, центри дитячої творчості, музеї ужиткового мистецтва, клуби, кафе, клуби - бібліотеки, бібліотеки - музеї).
 10. Основні засади державної політики у сфері культури (ст.З ЗУ «Про культуру)).
 11. Права громадян у сфері культури (ст.6 ЗУ «Про культуру»).
 12. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури (ст.12 ЗУ «Про культуру»).
 13. Рівні базової мережі закладів культури (ст.23 ЗУ «Про культуру»).
 14. Закон України "Про культуру". Основні його засади, (ст.2 ЗУ «Про культуру»).
 15. Поняття гастрольного заходу (ст.1 ЗУ «Про гастрольні заходи в Україні»).
 16. Організація гастрольних заходів та обмеження при здійсненні гастрольних заходів (ст. ст. 2, З ЗУ «Про гастрольні заходи в Україні»).
 17. Проведення атестації працівників закладів культури клубного типу та сільских будинків культури.
 18. Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури.
 19. Види клубних закладів.
 20. Пошук використання і поширення організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури.

Перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень на посаду спеціаліста І категорії Відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради.

 1. Як готуються пропозиції до проектів регіональних програм охорони культурно" спадщини та розвитку туризму.
 2. Як вносяться об'єкти культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього.
 3. Поняття культурної спадщини.
 4. Класифікація об’єктів культурної спадщини.
 5. Формування державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері.
 6. Проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини.
 7. Які державні органи належать до спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини.( Закон України «Про охорону культурної спадщини»).
 8. Що таке історичний ареал населеного місця?( Закон України «Про охорону культурної спадщини»).
 9. До якого реєстру заносяться пам’ятки культурної спадщини?( Закон України «Про охорону культурної спадщини»).
 10. Які завдання державної політики у сфері охорони об’єктів всесвітньої спадщини?( Закон України «Про охорону культурної спадщини»).
 11. Яке визначення терміну «музейна справа»?( Закон України "Про туризм") .
 12. Визначте значення «Культурна спадщина»
 13. Основні завдання в галузі охорони архітектурної спадщини.
 14. Яке визначення терміну "туризм"? (Закон України "Про туризм")
 15. Зазначте шляхи реалізації державної політики в галузі туризму?( Закон України "Про туризм").
 16. Якими є обов’язки суб’єктів туристичної діяльності?
 17. Поняття молоді в Україні.
 18. Головні завдання державної молодіжної політики (п.З розділу II Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» рід 15.12.1992 № 2859-ХІІ).
 19. Принципи утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій та їх засновники (ст. ст. 3,4 ЗУ «Про молодіжні та дитячі громадські організації»),
 20. Мета Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 - 2025 роки
 21. Організація дозвілля молоді. Роль молодіжних організацій та місцевого самоврядування з цього питання.
 22. Громадські засади у сфері фізичної культури і спорту (Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).
 23. Завдання 1 ізичної культури і спорту в Україні (Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).
 24. Державне регулювання фізичної культури і спорту (Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).
 25. Право громадян на заняття фізичною культурою і спортом (Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).
 26. Види спорту. Спортивна класифікація культури та спорту. (Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).
 27. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості (Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).
 28. Надання ф'зкультурно-спортивних послуг. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).
 29. Права громадян у сфері фізичної культури і спорту. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»ст. 3)
 30. Законодавство України про фізичну культуру і спорт. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» ст. 2).

Перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень на посаду спеціаліста І категорії Служби у справах дітей.Перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень на посаду спеціаліста І категорії Служби у справах дітей.

 1. Орган опіки та піклування, (ст. 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування »).
 2. Міждисциплінарна команда та її склад. (Постанова Кабінету Міністрів України № 585 п. 2 « Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах»),
 3. Основні принципи охорони дитинства ( ст.З Закону України «Про охорону дитинства»).
 4. Соціальні послуги, (ст. 1 Закону України «Про соціальні послуги»)
 5. Основні цілі та принципи надання соціальних послуг (ст. 2, ст. З Закону України «Про соціальні послуги»).
 6. Визначення багатодітної сім’ї (ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства»).
 7. Визначення складних життєвих обставин»(ст. 1, п. 15 Закону України «Про соціальні послуги»).
 8. Порядок застосування праці дітей ( ст. 21 Закону України «Про охорону дитинства»).
 9. Оцінка потреб сім’ї, (ст. 2 Закону України «Про соціальну роботу сім’ями, дітьми та молоддю»).
 10. Види насильства ( п. 14 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»).
 11. Які органи та установи належать до запобігання та протидії домашньому насильству? ( ст. 6 п. З Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»).
 12. Якими законами керуються органи опіки та піклування?
 13. Функції служби у справах дітей (ст. 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування »)
 14. Влаштування дитини, яка залишилась без батьківського піклування. (Постанова Кабінету Міністрів України № 866 п. 31 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»),
 15. Права та обов’язки опікуна (Постанова Кабінету Міністрів України № 866 п. 46, п. 47 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»).
 16. В яких випадках припиняється опіка або піклування? (Постанова Кабінету Міністрів України № 866 п. 50 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»).
 17. Соціальне обслуговування дітей та їх сімей (ст. 8 Закону України «Про соціальну роботу сім’ями, дітьми та молоддю»).
 18. Підстави позбавлення батьківських прав (ст. 164 Сімейний кодекс України).
 19. Визначення термінів дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування (ст. 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування »).
 20. Порядок вирішення спору між батьками щодо визначення місця проживання дитини (ст. 160, ст. 161 Сімейний кодекс України).
 21. Профілактика правопорушень серед дітей (ст. З ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 22. Особи, які не можуть бути усиновлювачами (ст. 212 Сімейний кодекс України).
 23. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (ст. 19 Сімейного Кодексу України).
 24. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом (ст. 33 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 25. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (ст. 8 ЗУ «Про забезпечення організаційно- правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 26. Управління майном дитини (ст. 177 Сімейного Кодексу України).
 27. Центри медико-соціальної реабілітації дітей (ст. 9 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 28. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації (ст. 8 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»)
 29. Приймальники-розподільники для дітей (ст. 7 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 1. Батьки - вихователі дитячого будинку сімейного типу - це ...? (ст. 256-6 Сімейного Кодексу України).