questions

Перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень на посаду головного спеціаліста Служби у справах дітей

 1. Орган опіки та піклування, (ст. 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування »).
 2. Міждисциплінарна команда та її склад. (Постанова Кабінету Міністрів України № 585 п. 2 « Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах»).
 3. Основні принципи охорони дитинства ( ст.З Закону України «Про охорону дитинства»).
 4. Соціальні послуги, (ст. 1 Закону України «Про соціальні послуги»)
 5. Основні цілі та принципи надання соціальних послуг (ст. 2, ст. З Закону України «Про соціальні послуги»).
 6. Визначення багатодітної сім’ї ( ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства»).
 7. Визначення складних життєвих обставин»(ст. 1, п. 15 Закону України «Про соціальні послуги»).
 8. Порядок застосування праці дітей ( ст. 21 Закону України «Про охорону дитинства»).
 9. Оцінка потреб сім’ї, (ст. 2 Закону України «Про соціальну роботу сім’ями, дітьми та молоддю»).
 10. Види насильства ( п. 14 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»).
 11. Які органи та установи належать до запобігання та протидії домашньому насильству? ( ст. 6 п. З Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»).
 12. Якими закбнами керуються органи опіки та піклування?
 13. Функції служби у справах дітей (ст. 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування »)
 14. Влаштування дитини, яка залишилась без батьківського піклування. (Постанова Кабінету Міністрів України № 866 п. 31 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»),
 15. Права та обов’язки опікуна (Постанова Кабінету Міністрів України № 866 п. 46, п. 47 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»).
 16. В яких випадках припиняється опіка або піклування? (Постанова Кабінету Міністрів У країни № 866 п. 50 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»).
 17. Соціальне обслуговування дітей та їх сімей (ст. 8 Закону України «Про соціальну роботу сім’ями, дітьми та молоддю»).
 18. Підстави позбавлення батьківських прав (ст. 164 Сімейний кодекс України).
 19. Визначення термінів дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування (ст. 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування »).
 1. Порядок вирішення спору між батьками щодо визначення місця проживання дитини (ст. 160, ст. 161 Сімейний кодекс України).