ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Комсомольської селищної ради про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є комунальною власністю територіальної громади Комсомольської селищної ради  від  «20»   жовтня  2016року

 

1. Назва об'єкту оренди та його місцезнаходження:

Нежитлове приміщення, загальною  площею 27,45кв.м., в тому числі місця загального користування площею 6,25кв.м., розташоване  за   адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. С.Закори, будинок №  32;

1.1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Комунальник».

1.2. Коротка характеристика об'єкту оренди: нежитлове приміщення, загальною площею 27,45 кв.м., в тому числі місця загального користування площею 6,25кв.м.

1.3.Умови конкурсу на право укладення договору оренди:

1.3.1. Мета використання приміщення - розміщення офісних приміщень або інше використання майна;

1.3.2. Стартова орендна ставка –  18 відсотків від вартості майна, визначеної суб'єктом оціночної   діяльності.

1.4. Встановити головними критеріями, що визначають переможця конкурсу: мета використання нежитлового приміщення та розмір орендної ставки.

1.5. Сплата  переможцем  конкурсу  витрат,   пов'язаних  з  здійсненням   незалежної  оцінки  майна суб'єктом оціночної діяльності.

2. Назва об'єкту оренди та його місцезнаходження:

Нежитлове приміщення, загальною  площею 26,15кв.м., в тому числі місця загального користування площею 6,25кв.м., розташоване  за   адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. С.Закори, будинок №  32;

2.1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Комунальник».

2.2. Коротка характеристика об'єкту оренди: нежитлове приміщення, загальною площею 26,15 кв.м., в тому числі місця загального користування площею 6,25кв.м.

2.3.Умови конкурсу на право укладення договору оренди:

2.3.1. Мета використання приміщення - розміщення офісних приміщень або інше використання майна;

2.3.2. Стартова орендна ставка –  18 відсотків від вартості майна, визначеної суб'єктом оціночної   діяльності.

2.4. Встановити головними критеріями, що визначають переможця конкурсу: мета використання нежитлового приміщення та розмір орендної ставки.

2.5. Сплата  переможцем  конкурсу  витрат,   пов'язаних  з  здійсненням   незалежної  оцінки  майна суб'єктом оціночної діяльності.

- Додаткові умови конкурсу на право укладання договору оренди:

1. Ефективність   використання   об'єкта   оренди   за   призначенням,   визначеним договором оренди та зазначення терміну дії договору оренди.

2. Утримання об’єкта оренди  в належному санітарно-технічному стані.

3.Дотримання вимог експлуатації об'єкта оренди, в т.ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм.

При  визначенні  переможця  конкурсу  буде  надана  перевага  тому  учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну ставку при інших рівних умовах.

Для участі у конкурсі необхідно надати такі документи:

-   Заяву, в якій зазначається найменування юридичної особи або прізвища, ім'я по батькові фізичної особи, місцезнаходження або місце проживання, контактний телефон, місцезнаходження предмету оренди (адреса, площа).

Юридичним особам:

-   копії установчих документів (Статут, Положення (з усіма змінами));

-   копія   Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності);

-   копія Витягу  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-   копія довідки органу Державного комітету статистики України про включення до ЄДРПОУ (за наявності);

-   копія довідки про взяття на облік платника податків; 

-  довідка з банку, про номер розрахункового рахунку, з якого здійснюватимуться розрахунки по орендній платі, (з зазначенням МФО та коду ЄДРПОУ банку);

- копія Наказу (Розпорядження) про призначення на посаду керівника;

- документ, що підтверджує право підпису уповноваженої особи;

- проект договору оренди;

- Конкурсна пропозиція, та інші документи, передбачені умовами конкурсу.

Всі документи повинні бути завірені підписом та печаткою учасника.

Фізичним особам:

-       копія Свідоцтва про Державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (за наявності);

-       копія Витягу  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-   копія довідки органу Державного комітету статистики України про включення до ЄДРПОУ (за наявності)

-     копія свідоцтва про сплату єдиного податку (за наявності);

-     відомості про претендента (копія паспорта та копія ідентифікаційного коду);

-     згода на обробку персональних даних;

-     проект договору оренди;

-     Конкурсна пропозиція, та інші документи, передбачені умовами конкурсу.

Всі документи повинні бути завірені підписом та печаткою (за наявності) учасника.

Для  юридичних  та  фізичних  осіб:

- зобов'язання(пропозиції)    щодо    виконання    умов  конкурсу (відображаються в проекті договору оренди);

-  гарантія сплатити за виконання звіту з незалежної оцінки по визначенню вартості майна;

- пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (відображаються в проекті договору оренди);

- передбачуваний термін оренди (відображаються в проекті договору оренди);

На засідання конкурсної комісії учасники надають пропозиції у конверті з написом «На конкурс», запечатаному та скріпленому печаткою (за наявності) учасника конкурсу.

До участі у конкурсі допускати юридичних та фізичних осіб, які своєчасно подали заяву і документи.

Заява та документи на участь у конкурсі надаються до виконкому Комсомольської селищної ради за адресою: 63460, Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Миру, буд. 7.

Кінцевий строк подання документів – «18»  листопада  2016року  до  16.00 години (включно)

Засідання конкурсної комісії відбудеться «21»  листопада  2016р. о 10.00 годині за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Миру, буд. 7, каб. № 11.

З додатковою інформацією можна ознайомитися за адресою: Харківська область, Зміївський район,  смт. Слобожанське, вул. Миру, буд. 7, каб. № 11,  за  телефоном:  (05747)5-22-66, а також на офіційному веб-сайті Комсомольської селищної ради: http://km-sov.gov.ua

Конкурсна комісія.