Зміст статті

 

АНАЛІЗ   РЕГУЛЯТОРНОГО   ВПЛИВУ

 проекту рішення Комсомольської селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів  по Комсомольській селищній раді на 2017 рік» 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Комсомольської селищної ради  «Про встановлення місцевих податків та  зборів по Комсомольській селищній раді на 2017 рік» підготовлено відповідно  до вимог  статей 10, 12, 14, 212-222, 265, 266, 267, ст. 291 - 295  Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом врегулювання господарських відносин.

Селищна рада повинна обов’язково визначити такі елементи: платника податку, об’єкт оподаткування, базу оподаткування, ставку податку, порядок обчислення податку, податковий період. Цілі державного регулювання:

- впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового Кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програм соціально – економічного розвитку.

2. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Альтернативних способів досягнення встановлених цілей не має: регуляторний акт розроблено на виконання Податкового Кодексу України,

3. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи.

Розробка та запровадження нормативно – правового акту, орієнтованого на реалізацію норм Податкового Кодексу України.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Після прийняття зазначеного рішення законодавчі акти  Комсомольської селищної ради з питання оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Дія акту поширюється на території Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області

Акт доводиться до відома суб’єктів господарювання шляхом опублікування в  засобах масової інформації  та шляхом розміщення  на інформаційному стенді біля приміщення  апарата виконкому Комсомольської селищної ради та на офіційному веб-сайті Комсомольської селищної ради

4. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

4.1. Оцінка впливу зовнішніх факторів.

Зовнішній вплив на виконання даного регулювання може здійснюватись у випадку змін або доповнень до нормативно – правових державних актів вищого рівня.

4.2. Оцінка можливості виконання вимог регулювання з боку місцевих органів державної влади. 

Передбачається високий рівень виконання вимог регулювання з боку податкового органу.

5. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Забезпечить поступове зростання частки власних доходів місцевого бюджету.

6. Строк дії регуляторного акту.

Строк дії регуляторного акту не обмежений. Рішення набере чинності з 01 січня 2017 року. При необхідності та обов’язковому проведенню аналізу податкова інспекція та фінансове управління готують пропозиції щодо перегляду даного нормативно – правового акту.

7. Визначення показників результативності акту

Показником результативності буде збільшення суми надходжень до місцевого бюджету, що в свою чергу надасть можливість виконанню завдань соціально – економічного розвитку в населених пунктах Комсомольської селищної ради.

8. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.

Відстеження регуляторного акту можливо дослідити відповідно до аналізу виконання дохідної частини селищного бюджету протягом року.

Аналіз регуляторного впливу підготували :

Голова  постійної     комісії    мандатної з  питань  депутатської діяльності,  етики, законності і правопорядку 

 оригінал підписано   Кишинський В.М.  

 

«17»  листопада   2016рік