Зміст статті

6.1. Видача дозволу погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

- Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

- органом виконавчої влади Харківської обласної державної адміністрації - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

- Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

6.2. Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються виконавчим комітетом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

6.3. Для здійснення погодження виконавчий комітет не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в п.6.1., та встановлює строк розгляду зазначених документів.

6.4. За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в п.6.1. надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

6.5. У разі ненадання органами, зазначеними в п.6.1., протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

6.6.Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.