Зміст статті

 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради виконавчий комітет Комсомольської селищної ради;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

демонтаж – заходи із розбирання рекламного засобу, його транспортування на спеціально відведену територію для подальшого зберігання. При цьому вказані дії не передбачають переходу права власності на рекламний засіб. Перехід права власності на демонтований рекламний засіб реалізується в порядку встановленому даними Правилами та законодавством України. Демонтаж незаконно розміщених та технічно несправних рекламоносіїв, підпадає під ознаки самозахисту територіальної громади у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України;

договір на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Комсомольської селищної ради (далі –  договір на право тимчасового користування місцем для розміщення РЗ, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади Комсомольської селищної ради) – двосторонній договір, сторонами за яким є розповсюджувач зовнішньої реклами та Комсомольська селищна рада.

соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

комунальні підприємства Комсомольської селищної ради – комунальні підприємства, які уповноважене Комсомольською сільською радою та її виконавчим комітетом здійснювати власними силами та засобами демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів, надавати платні послуги та виконувати інші повноваження, передбачені Правилами та законодавством.

місце розташування рекламного засобуплоща зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

розповсюджувач зовнішньої реклами – фізична або юридична особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;

спеціальні конструкціїтимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростатати, повітряні кулі  тощо), які використовуються для розміщення реклами .

самовільно встановлений рекламний засіб – рекламна конструкція/засіб, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами або дозвіл відносно якого сплив термін дії або місцеперебування якого було змінено;

складний рекламний засіб – наземна конструкція загальна площа якого більше ніж 24 кв.м або форму якого виготовлено по індивідуальному проекту (нетипова, нестандартна конструкція). До складних рекламоносіїв відносяться також дахові установки;

стаціонарні рекламні засоби – рекламоносії, які характеризуються незмінним місцем розміщення і конструктивним рішенням у типовому або індивідуальному виконанні. Підрозділяються на наземні, навісні та розташовані на будинках і спорудах;

соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

тимчасові рекламні засоби – рекламоносії зі змінним місцем розміщення, до яких відносяться виносні конструкції або ті, що переміщуються фізичною особою в рекламних цілях чи використовуються при проведенні рекламних акцій.

2.2. Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про рекламу».

Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими органами Комсомольської селищної ради відповідно до цих Правил.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчими органами селищної ради забороняється.