Зміст статті

 

Додаток № 1 до рішення

XV сесії  Комсомольської селищної ради VII скликання

 № 333-VII

від  «09»  грудня  2016 року

План діяльності  з підготовки  проектів регуляторних актів

Комсомольської селищної ради   на  2017 рік.

Таблиця

 

Види і назви проектів Цілі прийняття

Відповідальні за розроблення проектів

Строк підготовки 
1. Проект рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів по Комсомольській селищній раді» 

Забезпечення  реалізації державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового Кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програм соціально–економічного розвитку.

 

Спеціаліст I категорії селищної ради   та  постійна комісія селищної ради - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

 

II півріччя

2017 року 

2. Проект рішення «Про затвердження Положення «Про порядок залучення коштів по пайовій участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об’єктів на території Комсомольської селищної ради» в новій редакції

Встановити граничні розміри залучення коштів, які підуть на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Комсомольської селищної ради

Спеціаліст I категорії селищної ради    та  постійна комісія селищної ради - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

І – II півріччя 2017 р.
3. Проект рішення «Про затвердження Положення «Про цільовий спеціальний фон розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури територіаль -ної громади Комсомольської селищної ради» в новій редакції» З метою акумулювання коштів для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Комсомольської селищної ради та наповнення місцевого бюджету в умовах різкого скорочення обсягів централізованого фінансування

Спеціаліст I категорії селищної ради та  постійна комісія селищної ради - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

I- II півріччя 2017 р.

4. Проект рішення  «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Комсомольської  селищної ради» в новій редакції»

Забезпечення повноти надходжень до місцевого бюджету

Спеціаліст I категорії селищної ради та  постійна комісія селищної ради  - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

I –II півріччя 2017 р.

5. Проект Рішення « «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки землі» в новій редакції»

Забезпечення повноти надходжень до місцевого бюджету.

Спеціаліст I категорії селищної ради та  постійна комісія селищної ради - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

I –II півріччя 2017 р.

6. Проект рішення  «Про внесення змін та доповнень до  Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території Комсомольської селищної ради в межах населених пунктів», затвердженого рішенням XXXIX сесії Комсомольської селищної ради  VI скликання  від 27.09.2012р. № 492-VI

З метою створення умов для індивідуального підходу до кожного орендаря окремо

Спеціаліст I категорії селищної ради та  постійна комісія селищної ради - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

I –II півріччя 2017 р.
7. Проект рішення «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Комсомольської селищної ради» Забезпечення повноти надходжень до місцевого бюджету.

Спеціаліст I категорії селищної ради та  постійна комісія селищної ради - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

I –II півріччя 2017 р.
8. Проект рішення «Про встановлення розміру відрахувань для сплати до місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємств комунальної власності територіальної громад Комсомольської селищної ради». Забезпечення повноти надходжень до місцевого бюджету

Спеціаліст I категорії селищної ради та  постійна комісія селищної ради - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

I –II півріччя 2017 р.

9. Проект рішення «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна  по населеним  пунктам  Комсомольської селищної ради»

Забезпечення володіння об’єктами нерухомого майна у відповідності до логічного та порядкового їх розташування, встановлення порядку оформлення при присвоєнні та зміні адрес об’єктів нерухомості, досягнення  відсутності однакових номерів, прогалин в нумерації та інше.

Спеціаліст I категорії селищної ради та  постійна комісія селищної ради - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

I –II півріччя 2017 р.
10. Проект рішення «Про затвердження Положення «Про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, побутового обслуговування  та ресторанного господарства на території Комсомольської селищної ради» 

Встановлення зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі, побутового обслуговува -ння  та ресторанного господарства, здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства суб’єктами господарю-ання при здійсненні господарської діяльності

Спеціаліст I категорії селищної ради та  постійна комісія селищної ради - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

I –II півріччя 2017 р.

11. Проект рішення  «Про затвердження Порядку розміщення та утримання лінійно-кабельних споруд та комунікаційного обладнання (технічних елементів та засобів телекомунікацій) на території Комсомольської селищної ради» в новій редакції

З метою упорядкування розміщення та встановле-ння (обладнання) кабель -них ліній, абонентських відводів зв’язку та кому -нікаційного обладнання

Спеціаліст I категорії селищної ради та  постійна комісія селищної ради - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

I –II півріччя 2017 р.
12. Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до  Правил благоустрою населених пунктів Комсомольської селищної ради» З метою ефективного і комплексного утримання території населених пунктів Комсомольської селищної ради у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування 

Спеціаліст I категорії селищної ради та  постійна комісія селищної ради - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

I –II півріччя 2017р.
13. Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до Правил про утримання зелених насаджень в населе -них пунктах Комсомольської селищної ради» З метою охорони та збереження насаджень і утримання їх у здоровому впорядкованому стані.

Спеціаліст I категорії селищної ради та  постійна комісія селищної ради - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

I –II півріччя 2017 р.
14. Проект рішення «Про організацію діяльності в галузі поховання померлих на території Комсомольської селищної ради» З метою впорядкування в галузі поховання померлих

Спеціаліст I категорії селищної ради та  постійна комісія селищної ради - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

I –II півріччя 2017 р.
15. Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до Порядку проведення громадських слухань  на території Комсомольської селищної ради» З метою упорядкування та створення сприятливих умов для  проведення громадських слухань на  території  Комсомольської селищної ради та безпосередньої участі в них членів територіальної  громади

Секретар ради та постійна комісія  мандатна, з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

I - II півріччя 2017року

16. Проект рішення «Про затвердження  Положення про порядок та умови приватизації майна  комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради» в новій редакції»

Визначення  механізму та можливість переходу права власності на об’єкти комунальної власності від комунальної до приватної з урахуванням законодавчих норм і удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної  власності.

Спеціаліст I категорії селищної ради та  постійна комісія селищної ради - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

I –II півріччя 2017 р.

17. Проект рішення «Про затвердження  ставок податку на землю по Комсомольській селищній  раді»

Забезпечення  реалізації державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового Кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програм соціально – економічного розвитку.

Спеціаліст I категорії селищної ради та  постійна комісія селищної ради - мандатна  з питань депутатської діяльності., етики, законності та правопорядку

I-II  півріччя

2017 р.

 

 

 

Секретар Комсомольської селищної ради Г.О.Куценко

 

 

Завантажити текст додатку