Зміст статті

Стаття 22. Прийняття рішень

З обговорених питань рада приймає рішення. Рішення ради не повинно суперечити Конституції України і чинному законодавству.

Рішення ради з кожного питання окремо приймається на пленарному засіданні.

Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання, не набрав необхідної кількості голосів, то при наявності альтернативних проектів з одного питання вони ставляться на голосування в порядку надходження.

У випадку, коли кожен з проектів не набрав необхідної кількості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію у складі прихильників всіх проектів для вироблення варіанту. При необхідності для роботи узгоджувальної комісії може оголошуватися перерва сесії.

Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм, заходів і т.п., що приймається, подається секретарю в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

Кожна поправка голосується окремо. Якщо ж з одного питання внесено кілька поправок, то голосуються ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про інші поправки.

Якщо автор поправки наполягає на виступі, головуючий надає йому слово часом до 3 хвилин.

Після голосування усіх поправок голосується кожний пункт чи стаття, кожний проект рішення в цілому.

Селищна рада може доручити відповідальній постійній комісії чи кільком постійним комісіям підготувати, відредагувати і внести на повторний розгляд текст проекту рішення ради

За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом ради з внесенням стилістичних поправок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.

Прийняте рішення ради в десятиденний строк розмножується і розсилається виконавчим апаратом ради: депутатам за їх письмовою вимогою, постійним комісіям, відповідним підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам, яких стосується дане рішення. Рішення ради у цей самий строк оприлюднюються відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Рішення ради вступає в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший строк введення в дію.

Виконання рішень ради контролюється виконавчим комітетом, постійними комісіями і посадовими особами ради.

Рішення ради, як правило знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і згоди відповідної постійної комісії.

Пропозиції і критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, подані в письмовій формі голові сесії або секретарю, а також ті, що викладені в висновках постійних комісій, якщо вони не отримали вирішення на сесії, в п'ятнадцятиденний строк розглядаються головою ради і направляються відповідним державним і громадським органам, посадовим особам, які зобов'язані в місячний строк розглянути ці позиції та зауваження і про їх результати повідомити безпосередньо депутатові або постійній комісії, а також раді.

Листи і звернення громадян, що надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.