Зміст статті

Стаття 21. Організація розгляду питань

 Обговорення питання на засіданні селищної ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання  співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії;

4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

5) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи( фракції);

6) виступи депутатів;

7) оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;

8) заключне слово співдоповідачів і доповідача;

9) уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

10) виступи депутатів з мотивів голосування.

У необхідних випадках, визначених селищною радою, та інших прямо зазначених в регламенті питань, рішення приймаються після скороченого обговорення,  яке включає:

1) запитання доповідачу, співдоповідачам, і відповіді на них;

2) виступ голови або представника від профільної комісії;

3) виступи двох депутатів, які підтримують рішення, та двох депутатів, які його не підтримують;

4) уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

5) виступи депутатів з мотивів голосування.

З питань, по яких не потрібно проводити обговорення, з процедурних та організаційних питань щодо ведення сесії, селищна рада приймає рішення без обговорення.

Рішення про необхідність обговорення селищна рада приймає більшістю голосів від присутніх.

Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

Депутат, група депутатів (фракція) або постійна комісія можуть подати до секретаріату сесії селищної ради на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії.

У ході обговорення питання на засіданні селищної ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання;

2) пропозиції, поправки постійних комісій, депутатських груп(фракцій), депутатів.

Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії подаються в письмовій формі до секретаріату на ім’я головуючого на засіданні.

Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення, передаються в секретаріат і включаються  в протокол.