Стаття 20. Порядок надання слова та організація розгляду питань на сесії.

Час для доповіді на сесії встановлюється за заявою доповідача, але не повинен перевищувати 30 хвилин. Час для співдоповідей, інформацій – до 15 хвилин.

Для виступів у дебатах надається до 7 хвилин, для внесення депутатського запиту, довідок, запитань, повторних виступів – до 3 хвилин.

Для відповідей на запитання доповідачам відводиться до 10 хвилин, співдоповідачам – до 5 хвилин.

За проханням депутатів для виступів з мотивів голосування, інших процедурних питань надається до 1 хвилини.

Перед завершенням роботи сесії відводиться час до 30 хвилин, для виступів депутатів ради з короткими заявами і повідомленнями. На вимогу депутата стосовно його заяви може прийматися протокольне доручення.

Перед початком дебатів для кожного питання, виходячи з кількості бажаючих виступити, встановлюється граничний час. Після закінчення цього часу дебати припиняються, якщо рада не прийняла іншого рішення.

Прохання щодо надання слова для виступів в дебатах, в обговореннях питань подаються секретарю сесії письмово. На записках секретар проставляє дату та час надходження і передає їх головуючому на сесії.

Депутатам, які виступають від постійних комісій і депутатських груп (фракцій), слово надається обов’язково до припинення дебатів.

Селищний голова, секретар, голова постійної і тимчасової комісій з питань їх компетенції, мають право отримати слово для виступу в будь-який час, але тривалістю не більше 5 хвилин. Продовження часу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.

Депутат з одного питання може виступити не більше двох разів. Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище і номер виборчого округу. Виступаючий на сесії не може вживати у своїй промові некоректні, образливі вислови, закликати до протиправних і насильницьких дій. У таких випадках головуючий зобов’язаний попередити виступаючого. Після другого попередження він позбавляється слова і права для наступного виступу.

Якщо оратор перевищив відведений йому для виступу час, виступає не по суті обговорюваного питання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

При розгляді радою питань соціально-економічного і культурного розвитку селища, селищного бюджету, звітів про їх виконання обов’язково заслуховуються доповіді, співдоповіді і проводиться їх обговорення.

З усіх питань державного, адміністративного, економіко-соціального і культурного розвитку, що розглядає рада, як правило заслуховується співдоповідь відповідної комісії чи кількох постійних комісій ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю з даного питання.

Дебати з обговореного питання припиняються за рішенням ради. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих взяти участь в обговоренні і кількість тих, хто виступив.

Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин.

Депутату після закінчення дебатів за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.

Депутати з обговорюваного питання можуть передати головуючому записки із своїми пропозиціями та зауваженнями, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь в обговоренні, за їх бажанням додаються до протоколу сесії.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється селищним головою.