Зміст статті

Стаття 18. Порядок підготовки питань на розгляд сесії.

Секретар ради разом з апаратом ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії.

Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії селищної ради, можуть вноситися селищним головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом селищної ради, загальними зборами громадян, а також органами самоорганізації населення, трудовими колективами, політичними  партіями і громадськими організаціями.

Працівники управлінь та відділів, інших виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам проектів рішень допомогу та інформацію, необхідну для підготовки даних питань.

Підготовлені проекти рішень ради проходять правову оцінку юрисконсультом селищної ради або профільною комісією та погоджуються (візуються) головою профільної комісії селищної ради.

Підготовлені проекти рішень ради повинні містити:

-       підпис виконавця, який готував проект рішення;

-       підписи осіб, які погоджували дане рішення.

До проекту рішення додаються також довідкові матеріали з техніко-економічним обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов’язані з витратами із селищного бюджету та відчуженням комунального майна.

Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення. У вийняткових випадках засідання комісії може проводитись у день проведення пленарного засідання, або під час перерви у роботі сесії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії селищної ради.

Проекти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради подаються до апарату ради, який не пізніше як за 3 дні до відкриття сесії доводить їх до відома депутатів. 

Матеріали, підготовлені з відхиленням до вимог цього регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового рішення, були розглянуті на профільних комісіях та завізовані їх головами і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.