Зміст статті

ІІ. СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 11. Порядок проведення першої  сесії новообраної ради

Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

На першому засіданні селищної ради головуючий на сесії пропонує депутатам розпочати формування депутатських груп селищної ради, дає пояснення про їх права і порядок формування.

Формування депутатських груп та постійних комісій проводиться депутатами в пленарний та поза пленарний час.

Селищна рада до утворення постійних комісій селищної ради проводить засідання з таким порядком денним:

1. Інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів селищної ради та селищного голови.

2.Про обрання секретаря селищної ради.

3.Про затвердження заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради.

4.Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради.

5.Про утворення виконавчого комітету селищної ради та визначення його кількісного складу.

6.Про затвердження персонального складу виконавчого комітету селищної ради.

7.Про утворення постійних комісій селищної ради.

8.Про затвердження складу постійних депутатських комісій селищної ради та голів цих комісій.

9.Про утворення робочої групи по розробці Регламенту селищної ради та Положення про постійні комісії селищної ради.

Згадана вище частина порядку денного першої сесії селищної ради нового скликання не потребує обговорення.

Депутатські групи формуються в порядку, зазначеному в статті 26 цього Регламенту.

Стаття 12. Чергові сесії селищної ради

Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є вищою організаційно-правовою формою роботи селищної ради і правочинна вирішувати будь-які питання, що віднесені до її відання. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. На пленарних засіданнях селищної ради вирішується питання, що визначені статтями 25-26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші питання, віднесені до її відання.

Наступні сесії ради скликаються селищним головою.

Сесії ради скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок, не рідше 1 разу в місяць.

У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем селищної ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається селищним головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених абзацам 6  цієї статті.

Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету селищної ради.

Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

У разі якщо селищний голова, секретар селищної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у абзаці 6 цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами селищної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Стаття 13. Порядок скликання сесій

Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до початку сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

Проекти рішень ради, інші документи і матеріали сесії, що вносяться на розгляд ради, надаються депутатам не пізніш як за 3 дні до початку сесії.

Розпорядження про скликання сесії ради розміщується  на інформаційному стенді селищної ради та може  повідомлятися в засобах масової інформації.