Зміст статті

VIІI. ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 37. Порядок висвітлення діяльності селищної ради

Селищна рада, постійні та тимчасові контрольні комісії, депутатські групи та фракції селищної ради проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.

Гласність роботи селищної ради забезпечується шляхом публікації звіту засідань на інформаційному стенді селищної ради або у засобах масової інформації. В необхідних випадках, за рішенням селищної ради, її засідання може транслюватись на площу перед приміщенням, де відбувається пленарне засідання селищної ради.

Депутати селищної ради для висвітлення позиції з того чи іншого питання, пов'язаного з їх депутатською діяльністю, не рідше одного разу на квартал мають гарантоване право  на розміщення своєї інформації на інформаційному стенді селищної ради, виступу в засобах масової інформації, засновниками яких є селищна рада. Підставою для такого виступу є письмове повідомлення на ім'я керівника відповідного засобу масової інформації, яке надається не пізніше, ніж за десять днів до дня оприлюднення інформації.

IХ. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ СЕЛИЩНОЇ РАДИ І ЇЇ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Стаття 38. Контроль за виконанням рішень селищної ради

Селищна рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла.

Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим регламентом, положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат селищної ради та виконкому надає інформацію про хід виконання рішень та періодично інформує раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

Стаття 39. Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету селищної ради

Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету здійснюється радою та її постійними комісіями.

Механізм здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету селищної ради визначається Регламентом роботи виконавчого комітету.