Зміст статті

Стаття 8. Засоби масової інформації та інші особи, присутні на сесії

Представники засобів масової інформації – акредитовані відповідно до «Порядку проведення акредитації засобів масової інформації при Комсомольській селищній раді». Апарат ради надає представникам засобів масової інформації матеріали сесії, за винятком тих, які розглядаються за спеціальними процедурами.

У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного громадянина бути присутнім на них, крім випадків передбачених законодавством.

Члени Територіальної громади мають право бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях Ради за попереднім записом, який веде апарат виконавчого комітету ради.

Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує селищна рада, безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них.

Запис присутніх осіб проводить секретар селищної ради і список передає головуючому.

На пленарних засіданнях селищної ради мають право бути присутніми народні депутати з правом дорадчого голосу, голова, заступники голови обласної, районної ради та обласної, районної державної адміністрації або їх представники в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Забороняється в залі під час пленарного засідання користуватися засобами мобільного зв'язку, а також вносити до зали зброю.

Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні селищної ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного, і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У разі порушення порядку їх, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Головуючий на пленарному засіданні селищної ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.

Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається селищною радою.

Стаття 9. Планування роботи селищної ради

Діяльність селищної ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів ради, наукових установ та об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації громадян.

Стаття 10. Державна символіка

На будинку селищної ради постійно піднімається Державний прапор України, а під час засідань ради в сесійному залі  встановлюється державний прапор України. 

Кожне перше пленарне засідання ради нового скликання починається та завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного Гімну України.