Зміст статті

ІV. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 29. Постійні комісії Комсомольської селищної ради

Постійній комісії ради є органами ради і обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії діють у відповідності із ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цим регламентом.

Рада утворює такі постійні комісії:

мандатна, з питань депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку;

з питань планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці та сфери послуг;

з питань промисловості, будівництва, агропромислового комплексу, житлово – комунального господарства, земельних відносин та екології;

з гуманітарних питань. 

Стаття 30. Формування та склад постійної комісії

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. При необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.

Персональний склад постійних комісій ради формується з урахуванням досвіду, освіти, бажання тощо депутатів.

Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради, але не може складатися менше чим з п’яти депутатів. Постійні комісії обираються радою на строк її повноваження, у складі голови і членів постійної комісії, заступник голови та секретар обирається комісією.

Голосування усіх питань при формуванні складу постійних комісій проводиться відкрито.

Голова постійної комісії рішенням ради може бути відкликаним в будь-який час за його власним проханням, у зв’язку з незадовільною роботою на цій посаді або з інших причин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.

Пропозиції з відкликання голови постійної комісії вносяться:

особисто головою комісії згідно з його письмовою заявою;

селищним головою;

за рішенням відповідної постійної комісії;

не менше як третиною від загального складу депутатів ради, відповідно до їх письмової заяви.

Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно мати обґрунтування причин відкликання.

У випадку відкликання голови постійної комісії він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.

Координацію роботи постійної комісії здійснює секретар селищної ради.