Зміст статті

Стаття 24. Повторне голосування (переголосування) на пленарному засіданні ради

Якщо при проведенні голосування з певного питання порядку денного Ради рішення не прийняте, повторне голосування (переголосування) з цього питання можливе за умови його підтримки не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради.

Крім цього, повторне голосування (переголосування), але не більше двох разів, може бути проведене за ініціативою головуючого на пленарному засіданні Ради у випадку, якщо якась частина депутатів Ради не приймала участь у голосуванні або не зорієнтувалась по змісту пропозиції чи поправки до проекту рішення Ради, по якому було проведено голосування.

Якщо проект рішення Ради не прийнятий і після повторного голосування (переголосування), то він знімається з розгляду Ради або переноситься на наступне пленарне засідання Ради для повторного розгляду.

Якщо на голосування виноситься більше двох варіантів, може бути прийняте процедурне рішення щодо проведення голосування у два тури. В такому випадку у другому турі на голосування виносяться варіанти, що набрали найбільше голосів депутатів Ради у першому турі. 

Стаття 25. Дисципліна та етика пленарних засідань

На    засіданні   селищної    ради    промовець,    як    і    всі    присутні,    зобов'язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити  промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

Депутат, або представник депутатської фракції, групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки.

Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції, групи відразу після звернення.

Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому випадку головуючий на засіданні може позбавити його слова.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після попередження позбавляє його слова.

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання селищної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.